Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu spotkania w CHKK z reporterem Jackiem Hugo-Baderem 06.10.2018.
2. Kontrola sanepid-u w świetlicy. Realizacja wniosków pokontrolnych.
3. Akcja ''Sprzątanie Chwałowic'' 20.10.2018. Przygotowanie, współpraca z ZGK J-L i stowarzyszeniem, przeprowadzenie. Po sprzątaniu ognisko integracyjne przy schronisku szkolnym.
4. Przygotowanie terenu wokół schroniska w związku z umiejscowieniem na tym terenie lokalu wyborczego (Wybory samorządowe 2018).
5. Wycinka sześciu brzóz obok boiska wielofunkcyjnego (pozwolenie z UMiG).
6. Zakup osłon na słupy do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym.

14.11.2018

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał IV ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        wtorek (13.11) - 19:00-20:00
        środa (14.11) - 19:00-20:00
        czwartek (15.11) - 19:00-20:00

Zapraszam - Michał Wolski

12.11.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2018:
1. Pomoc w organizacji spotkań przedstawiciela G.EN.GAZ z mieszkańcami Chwałowic (cel – uzgodnienia przebiegu sieci, przyłączeń).
2. Rozbudowa placu zabaw przy schronisku szkolnym – nadzór gospodarski.
3. Budżet Obywatelski 2019 – pomoc mieszkańcom w głosowaniu, 2 tygodnie spotkań z mieszkańcami w tej sprawie.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 12.09.2018. Podjęcie uchwał w spr. podziału funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz w spr. przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego 2018.
5. Wnioski o ujęcie środków w budżetach gminy, powiatu na inwestycje w Chwałowicach, o wsparcie organizacji imprez przez MGCK w 2019 r.
6. Liga tenisowa – pomoc w organizacji, prowadzenie na stronach WWW.
7. Inkaso podatków i opłat za melioracje – 3 terminy w CHKK od 13 do 15 września.
8. Aktywna pętelka chwałowicka – współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji imprezy 29.09.2018, następnie ogniska.

14.10.2018

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał III ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        czwartek (13.09) - 19:00-20:00
        piątek (14.09) - 19:00-20:00
        sobota (15.09) - 19:00-20:00

Zapraszam - Michał Wolski

06.09.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2018:
1. Festyn sołecki 11.08.2018. Przygotowania terenu, obsługi, itp. Przeprowadzenie imprezy. Rozliczenie wydatków sołeckich związanych z organizacją festynu.
2. Dożynki Gminne 25.08.2018 w Miłoszycach – przygotowania i udział w ramach reprezentacji Chwałowic. Wsparcie organizacyjne – wieniec dożynkowy, orszak, domek dożynkowy, zaplecze techniczne, wyszynk podczas imprezy.
3. III Chwałowicki Rajd Rowerowy – wsparcie organizatorów (stowarzyszenie).
4. Budżet Obywatelski – rozpoczęcie zbierania podpisów / głosów pod naszym projektem. Odwiedziny w domach, pomoc przy głosowaniu.
5. Interwencyjne koszenie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej.
6. Monity w sprawach: Problemów z siatką otaczającą boisko wielofunkcyjne, niedziałających lamp ulicznych, oznakowania drogi powiatowej ''Kierowco zwolnij!''.

05.09.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2018:
1. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.
2. Przygotowania do festynu sołeckiego. Ustalenia dot. programu imprezy, cateringu, ochrony, finansowania namiotu halowego, nagłośnienia imprezy, spraw technicznych (koszenie terenu, TOI-TOI, itp.). Plakatowanie Chwałowic, Dębiny, Laskowic.
3. Wsparcie organizacji plenerów malarskich w Chwałowicach (ognisko dla uczestników, itp.), współpraca ze stowarzyszeniem.
4. Przygotowanie (z UMiG) regulaminu boiska wielofunkcyjnego.
5. Zakupy z funduszu sołeckiego przed dożynkami: Stroje dla orszaku wieńcowego.
6. Monity w sprawach: Usterek w nawierzchni boska wielofunkcyjnego, worków do segregacji odpadów, remontu dróg gruntowych.

09.08.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2018:
1. Przygotowania do DOŻYNEK 2018. Spotkanie w spr. wieńca, materiałów na wieniec, strojów orszaku wieńcowego.
2. Uzyskanie pozwolenia na cięcie sanitarne drzew w alei dębowej (ul. Długa w Chwałowicach). Przygotowania, zaplanowanie prac.
3. Mundial 2018 – Organizacja strefy kibica na świetlicy wiejskiej. Dodatkowo darmowy poczęstunek z grilla dla kibiców na meczu reprezentacji Polski.
4. Nieoficjalne otwarcie naszego boiska wielofunkcyjnego. Nadzór, zgłoszenie do UMiG problemów z trwałością nawierzchni.
5. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 26.06.2018. Tematy główne: RODO, podział finansowania organizacji festynu wiejskiego, ustalenia przed Dożynkami Gminnymi, Budżet Obywatelski 2018.
6. Przygotowanie i złożenie w UMiG projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy J-L pt. ''BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ BIESIADNO – OGNISKOWEJ NA TERENACH ZIELONYCH PRZY SCHRONISKU SZKOLNYM W CHWAŁOWICACH''.
7. Monity w sprawach: regulaminu boiska wielofunkcyjnego, wykaszania poboczy i rowów przy drodze powiatowej, ''wiosennego'' remontu dróg gruntowych.

14.07.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2018:
1. Przygotowania do DOŻYNEK 2018. Spotkanie organizacyjne, wieniec - podział prac.
2. Spotkanie z Sołtysem Dębiny – współpraca min. w kwestii oznakowania granicy między wioskami (tablice informacyjne), szybkiego internetu dla obu wiosek.
3. Wynajmy komunijne w świetlicy – przygotowanie, nadzór.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje – 3 terminy w CHKK od 12 do 15 maja.
5. Współpraca ze stowarzyszeniem – przygotowanie PIKNIKU RODZINNEGO w Chwałowicach (26.05).
6. Nadzór nad końcówką prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach. Ustalenia w spr. wywozu ziemi, końcowych porządków wokół placu budowy, odbiorów prac.
7. Sierpniowy festyn sołecki – przygotowania. Ustalenie w UMiG ostatecznego terminu (11.08), podziału finansowania (MGCK / fundusz sołecki), rozmowy w spr. obsługi imprezy (catering, nagłośnienie, hala namiotowa, dmuchańce itp.).
8. Pismo do Wód Polskich w spr. uwag do transportu urobku z budowy stawu rekreacyjnego w Dębinie. Monity w spr. stanu dróg gminnych (opóźnienie remontów spowodowane nieprzystąpieniem ani jednego oferenta do gminnego przetargu), sprzątania terenu przy świetlicy, wykaszania poboczy dróg gminnych i powiatowych.

09.06.2018

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał II ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        sobota (12.05) - 18:00-19:00
        poniedziałek (14.05) - 17:30-18:30
        wtorek (15.05) - 19:00-20:00

Zapraszam - Michał Wolski

10.05.2018


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2018:
1. Przygotowania do organizacji plenerów malarskich w Chwałowicach – rozmowy ze stowarzyszeniem, p. Dorotą Miś (MGCK), p. Waldemarem Chmielewskim (nadzór nad terenem schroniska szkolnego).
2. Przygotowanie materiałów i skoordynowanie prac mieszkańców – remont częściowy tynków i sprzątanie przed komuniami w świetlicy wiejskiej w Chwałowicach. Zlecenie prania krzeseł.
3. Współorganizacja (ze stowarzyszeniem) akcji wiosennego sprzątania Chwałowic. Współpraca z ZGK J-L: kontener, worki, rękawice. Po sprzątaniu ognisko integracyjne dla mieszkańców.
4. Nadzór nad pracami przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach. Rozmowy w UMiG nt. terminu zakończenia prac i odbiorów / oficjalnego otwarcia obiektu.
5. Gen.Gaz – monitorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu sieci w Chwałowicach. Wyłoniony projektant: biuro projektowe INŻYNIERIA S.C. z Poznania.
6. Akcja sobotniego ochotniczego :) sprzątania terenu naprzeciwko sklepu w Chwałowicach – wycinka krzaków, przygotowanie miejsca pod ławki / śmietnik.
7. Monity: w sprawie nieświecących lamp ulicznych, dziur w ul. Głównej (odcinek gminny), stanu poboczy.

08.05.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2018:
1. Udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. Główne tematy – sprawozdanie z wykonania zadań w 2017r, podział środków i plany prac melioracyjnych na 2018.
2. Inkaso podatków i opłat za melioracje – 3 terminy w CHKK od 7 do 14 marca.
3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia w spr. planowanej organizacji lipcowych plenerów malarskich w Chwałowicach.
4. Spotkanie w MGCK w spr. organizacji w Chwałowicach cyklicznych zajęć gimnastyczno/relaksacyjnych dla pań.
5. Wnioski do PZD Oława naprawę nawierzchni ul. Głównej po zimie, do UMiG w spr. nieświecących lamp oświetlenia dróg. Monit: w spr. zaplanowanych a nierozpoczętych prac przy odtworzeniu przepustu pod drogą na Łaziszkach.
6. Nadzór nad pracami budowlanymi – boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach. Pismo do UMiG w spr. wycinki brzóz zagrażających boisku.
7. Przygotowanie (wraz z mieszkańcami) miejsca w centrum wioski pod wielkanocną uroczystość święcenia pokarmów.

08.04.2018

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał I ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        środa (07.03) - 19:00-20:00
        piątek (09.03) - 19:00-20:00
        środa (14.03) - 19:00-20:00

Zapraszam - Michał Wolski

05.03.2018


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem – przygotowanie balu karnawałowego dla dzieci w świetlicy (03.02).
2. Dystrybucja nakazów płatniczych (podatki rolne i od nieruchomości za 2018 r).
3. Zgłoszenie w Nadleśnictwie Oława zalewania łąk na Łaziszkach w wyniku działalności bobrów na rzece Graniczna.
4. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 06.02.2018. Tematy główne: finansowanie organizacji festynu wiejskiego w 2018 r., środki z wynajmu świetlic wiejskich do wykorzystania przez wioskę.
5. Współpraca z KB Harcownik – przygotowanie trasy, wolontariuszy, na chwałowicki etap biegów ZIMNAR 2018 (ponad 400 uczestników) - 18.02.2018.
6. Udział w zebraniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej (jako członek komisji rewizyjnej) - 19.02.2018.
7. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia - zaplanowanie współpracy sołectwa ze stowarzyszeniem w roku 2018.
8. Pisma do UMiG: Brakujące oznakowanie skrzyżowania na Wrzosowej (lustro). Zgłoszenie gminnych dróg gruntowych do corocznego, wiosennego remontu. Pismo do PZD Oława – konieczność dodatkowego oznakowania nowego pasa pieszo-rowerowego przy ul. Głównej.
9. Spotkanie z nowym sołtysem Dębiny - p. Kamilem Makarowskim. Omówienie współpracy, wspólnych działań obu wiosek.

02.03.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem – przygotowania i pomoc w przeprowadzeniu przedstawienia jasełkowego w świetlicy (07.01).
2. Organizacja stoiska Chwałowic podczas finału WOŚP w holu CSiR JL (14.01).
3. Nadzór nad serwisem gwarancyjnym klimatyzatorów w świetlicy.
4. Rozmowy z Działem Nadzoru Budowlanego UMiG nt. wcześniej dwukrotnie zgłaszanej konieczności odbudowy przepustu pod ul. Główną (Łaziszki, działki 274/1 i 256). Prace zostały zlecone i mają się zakończyć do 31.03.
5. Dalszy montaż wraz ze stowarzyszeniem budek lęgowych w EKOALEI (ul. Długa). Przygotowanie transferu obrazu z kamery podglądającej karmnik dla ptaków na stronę www.
6. Współpraca z UMiG przy przygotowaniu przekazania wykonawcy placu budowy pod boisko wielofunkcyjne.
7. Organizacja Zebrania Wiejskiego 18.12.2017 – przyjęcie uchwałą sprawozdania Sołtysa z realizacji funduszu Sołeckiego 2017.

01.02.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2017:
1. Organizacja zabawy mikołajkowej dla 80 dzieci w Chwałowicach (09.12.2017).
2. Sadzenie drzewek z mieszkańcami przy trasie do JL. Sadzonki otrzymane z PZD Oława.
3. Zakończenie rozliczania wydatków z Funduszu Sołeckiego 2017 (współpraca z księgowością UMiG).
4. Organizacja Zebrania Wiejskiego 18.12.2017, przyjęcie uchwałą ''Sołeckiej strategii rozwoju wsi Chwałowice''.
5. Przeniesienie strony www.chwalowice.org na zewnętrzny, komercyjny serwer.
6. Współpraca z Nadleśnictwem Oława przy udrażnianiu koryta rzeki Graniczna (działanie bobrów).
7. Montaż wraz ze stowarzyszeniem budek lęgowych i tablicy informacyjnej na EKOALEI (ul. Długa).
8. Rozliczenie w siedzibie Spółek Wodnych w Oławie pobranych od mieszkańców składek za 2017 rok.

05.01.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2017:
1. Spotkanie z Radą Sołecką i stowarzyszeniem, przygotowania do zabawy mikołajkowej w Chwałowicach.
2. Spotkanie z komisją Rady Miejskiej J-L, wizytacja świetlicy wiejskiej, omówienie potrzeb remontowych, sposobu użytkowania.
3. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 8 do 10 listopada.
4. Organizacja głosowania na chwałowicki projekt do Budżetu Obywatelskiego 2018 (10-30.11).
5. Nadzór nad wywozem materiału z budowanej drogi Chwałowice-Piekary.
6. Odbiór prac melioracyjnych wykonanych przez Spółki Wodne (wsparcie przewodniczącego Rady Sołeckiej).
7. Udział w warsztatach grupy ds. Odnowy Wsi, prace nad ''Sołecką strategią rozwoju wsi Chwałowice'', UMiG, 28-29.11.

15.12.2017

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał IV ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        środa (8.11) - 19:00-20:00
        czwartek (9.11) - 16:00-17:00
        piątek (10.11) - 19:00-20:00
Zapraszam - Michał Wolski

07.11.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2017:
1. Spotkanie z p. Burmistrzem Bogdanem Szczęśniakiem, omówienie chwałowickich wniosków do budżetu gminy, zasad korzystania z pomieszczenia w schronisku szkolnym (CHKK).
2. Montaż nóg do stołów w świetlicy, wspólnie z mieszkańcami.
3. Sprzątanie Chwałowic i Biesiada ''Chwałowice od Kuchni'', organizacja we współpracy z ZGK J-L i stowarzyszeniem. 14.10.2017.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji spotkania z p. Markiem Krajewskim w CHKK. 20.10.2017.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 25.10.2017. Podjęcie uchwał w spr. przesunięcia środków w funduszu sołeckim 2017 (celem ich optymalnego wykorzystania).
6. Ustalenia z p. Wojciechem Drożdżalem z PZD Oława w sprawie dostarczenia sadzonek drzewek, które mieszkańcy posadzą przy drodze Chwałowice-Laskowice.
7. Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w świetlicy (elektryk z UMiG).

07.11.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2017:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 11.09.2017. Podjęcie uchwał w spr. podziału funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz w sprawie zespołu ds. aktualizacji strategii ''Odnowa wsi''.
2. Opracowanie i złożenie wniosków o ujęcie chwałowickich inwestycji w budżetach 2018: gminy, powiatu, MGCK. Wnioski do wglądu na godz. sołeckiej.
3. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji spotkania z dr. Andrzejem Kruszewiczem w CHKK. 13.09.2017.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 12 do 15 września.
5. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji rodzinnych zawodów sportowych ''Aktywna Pętelka Chwałowicka'' oraz ogniska integracyjnego po zawodach. 30.09.2017.
6. Nadzór nad zakupem oraz zorganizowanie transportu z Sosnowca ram, nóg do stołów w naszej świetlicy wiejskiej.
7. Spotkanie z p. Piotrem Stajszczykiem z UMiG, stan przygotowań do budowy boiska wielofunkcyjnego, temat skweru z oczkiem wodnym w miejscu obecnego basenu p.poż. w Chwałowicach.
8. Opracowanie i złożenie projektu inwestycji w ramach ''Budżetu obywatelskiego gminy J-L 2018'': BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ BIESIADNO, OGNISKOWEJ NA TERENACH ZIELONYCH PRZY SCHRONISKU SZKOLNYM W CHWAŁOWICACH.
9. Przygotowania do akcji ''Sprzątanie Chwałowic'' (wraz ze stowarzyszeniem).

07.09.2017

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał III ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        wtorek (12.09) - 19:00-20:00
        czwartek (14.09) - 16:00-17:00
        piątek (15.09) - 19:00-20:00
Zapraszam - Michał Wolski

11.09.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2017:
1. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej. Reprezentował Chwałowice m.in. na turnieju sołeckim w Miłoszycach, gdzie nasza drużyna zajęła I. miejsce.
2. Spotkanie z Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem w ramach przygotowań do dożynek gminnych.
3. Zakupy z funduszu sołeckiego przed dożynkami: Namiot halowy, ławostoły, itp.
4. Spotkanie w Chwałowickim Klubie Książki z polskimi dziećmi z Ukrainy (przebywającymi na koloniach w Polsce, nocującymi na terenie schroniska w Chwałowicach), 23.08.2017.
5. Spotkanie z mieszkańcami, prace nad wnioskami o ujęcie inwestycji w Chwałowicach w budżetach: gminy, powiatu, MGCK, itp.
6. Dożynki gminne w Piekarach. Przygotowanie wraz z mieszkańcami domku chwałowickiego, wieńca (nagroda za finezję w konkursie gminnym).

07.09.2017

Turniej Sołecki i Dożynki - informacja, podziękowanie

Drodzy Państwo, na Turnieju Sołeckim w Miłoszycach dnia 13.08.2017 nasza drużyna zwyciężyła i otrzymała nagrodę finansową wysokości 700 zł. Zawodnicy (Agnieszka Pawelska, Elżbieta Greszczuk-Zabawka, Rafał Zabawka, Aleksander Dubielewicz) uznali, że przeznaczą nagrodę na organizację tegorocznej zabawy mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. W imieniu wszystkich Chwałowiczan dziękuję bardzo za taki gest.

Podziękowania także dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowania do Dożynek Gminnych - wystawiliśmy atrakcyjne stoisko promujące Chwałowice, nasz wieniec, choć nieduży, uzyskał wyróżnienie za finezję wykonania. Łącznie, zwrot kosztów uzyskany z UMiG za przygotowania do Dożynek wynosi 950 zł i tę kwotę również, w uzgodnieniu z mieszkańcami, przeznaczymy na organizację tegorocznej zabawy dla najmłodszych. Jako sołtys i za to bardzo dziękuję.

05.09.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2017:
1. Zmiany na placu przy sklepie w Chwałowicach, przeniesienie tablicy informacyjnej, skrzynek pocztowych, uporządkowanie terenu.
2. Kolejne spotkanie z zespołem przygotowującym strategię rozwoju naszej wioski.
3. Spotkanie z Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem w sprawie podziału zadań przed dożynkami gminnymi.
4. Organizacja festynu rodzinnego w Chwałowicach, 22.07.2017.
5. Pismo do UMiG, wniosek o ujęcie w budżecie gminy na rok 2018 kompleksowego remontu nawierzchni ul. Szkolnej oraz montażu zaprojektowanego tam wcześniej oświetlenia ulicznego.
6. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 26.07.2017. Tematy główne: organizacja dożynek, budżet obywatelski gminy na rok 2018.

02.08.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2017:
1. Odkomarzanie, nacisk na UMiG, by oprysk lotniczy objął także Chwałowice. Udało się, oprysk 05.06.2017, 07.06.2017.
2. Szlaban przy ul. Głównej 1, montaż ZGK, organizacja, klucze dostępne w chwałowickim sklepie.
3. Remont dróg gruntowych we wsi, nadzór. Interwencja w spr. trzech odcinków wymagających poprawek. Zgłoszenie dziur w ul. Głównej (Łaziszki) do remontu.
4. Kolejne spotkanie z zespołem przygotowującym strategię rozwoju naszej wioski.
5. Montaż brakujących tablic informacyjnych na trasie biegowej ''Chwałowicka Pętelka''.
6. Nadzór nad pracami melioracyjnymi na terenie Schroniska Szkolnego (wymiana przez Spółki Wodne zdewastowanych drewnianych mostków na przepusty z przyczółkami, oczyszczenie rowu).
7. Charytatywny rajd rowerowy Toyoty z bazą w Chwałowicach, 24.06.2017, pomoc w organizacji imprezy.
8. Udział w Walnym Zebraniu LGD Dobra Widawa. Oleśnica, 27.06.2017.
9. Pismo do UMiG w sprawie finansowania remontu stołów w świetlicy. Odpowiedź pozytywna. Pismo do komendanta komisariatu policji w J-L, zgłoszenie organizacji festynu.

03.07.2017

ANR sprzedaje grunty
Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła gotowość sprzedaży trzech działek rolnych w Chwałowicach. Szczegółowe informacje (lokalizacja, cena, prawo pierwokupu, itp.) zostały wywieszone w gablocie przy kasztanie (skrzyżowanie ulic Głównej i Szkolnej).

28.06.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2017:
1. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Flagi w Chwałowicach.
2. Pisma do UMiG w sprawach: remont przepustu w rowie melioracyjnym, działki nr 65, 64.
3. Spotkanie z zespołem rozpoczynającym prace nad strategią rozwoju naszej wioski.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 12 do 15 maja.
5. Odbiór prac melioracyjnych na Przysiółku (Spółki Wodne wymieniły 2 przepusty oraz dokonały konserwacji 665m rowów. Koszt 14.764zł. Dokumenty do wglądu).
6. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 25.05.2017. Temat główny: nowe zarządzenie Burmistrza w spr. gospodarowania świetlicami wiejskimi.
7. Przygotowania do festynu wiejskiego. Termin festynu przeniesiony na 22.07.2017. Zamówione nagłośnienie, katering, atrakcje dla dzieci.
8. Oferta przyłączy do kanalizacji sanitarnej, pisma z ZGK do mieszkańców, spotkania podczas godziny sołeckiej, zebranie z przedstawicielami ZGK i p. Burmistrzem w świetlicy wiejskiej 29.05.2017.

05.06.2017

Dogodne warunki podłączenia do kanalizacji
Drodzy Mieszkańcy. ZGK J-L zaproponował dogodne warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w naszej wsi. Właściciele nieprzyłączonych posesji otrzymali pisma z ofertą - proponuje się w nich m.in. rozbicie opłat za przyłączenie na raty.
Na zwołanym w tym celu zebraniu (świetlica w Chwałowicach, 29.05) przedstawiciel ZGK oraz wiceburmistrz odpowiadali na Państwa pytania związane z przyłączeniem. Podsumowując tę dyskusję:

1. Jeśli Państwa posesja znajduje się przy pasie drogowym, w którym przebiega sieć kanalizacji sanitarnej:
A/ Można skorzystać z zaproponowanej przez ZGK procedury uproszczonej. ZGK zorganizuje całość procesu przyłączenia (zgłoszenie, szkic zamiast projektu, wykonanie, odbiór).
B/ Można wszystkie etapy wykonać samodzielnie, co będzie jednak prawdopodobnie droższe (np. wymagany jest projekt przyłącza, nie szkic).
Co ważne, koszty prac w pasie drogowym w każdym przypadku bierze na siebie ZGK. Państwo opłacacie prace tylko na swojej posesji.

2. Jeśli Państwa ulica nie jest dotąd skanalizowana (konkretnie chodzi o ulice: Cicha, Jastrzębia, Jałowcowa), warto mimo wszystko nie zwlekać ze złożeniem wniosku o przyłączenie do kanalizacji. Na podstawie tych wniosków ZGK ocenia zasadność rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Im więcej wniosków z danej ulicy, tym większa szansa, że nitka kanalizacji do Państwa dotrze.

We wszystkich powyższych przypadkach załatwianie sprawy przyłącza należy rozpocząć od kontaktu z ZGK J-L (ul. Techników 8, tel. 71 318 80 17). Pracownicy działu technicznego sprawdzą konkretną sytuację, podpowiedzą najlepszy sposób podłączenia.

W razie pytań proszę także o telefon do mnie (691 062 926). Pozdrawiam - sołtys.

31.05.2017

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał II ratę podatku rolnego i od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w Chwałowickim Klubie Książki (Schronisko szkolne) w terminach:
        piątek (12.05) - 19:00-20:00
        sobota (13.05) - 16:00-17:00
        poniedziałek (15.05) - 19:00-20:00
Zapraszam - Michał Wolski
11.05.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2017:
1. Montaż gablot informacyjnych na skrzyżowaniach: Główna / Szkolna, Główna / Świerkowa.
2. Prace remontowe w otwieranym Chwałowickim Klubie Książki (wraz ze stowarzyszeniem). Oficjalne otwarcie klubu 08.04.2017.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji ''Sprzątanie Chwałowic'' (wraz ze stowarzyszeniem) 08.04.2017.
4. Ustalenia z Powiatowym Zarządem Drogowym, decyzja o budowie chodnika w Chwałowicach na odcinku sklep-cmentarz. Terminy: przetarg 06.2017, realizacja 10.2017. Projekt chodnika do wglądu u sołtysa.
5. Pisma do UMiG w sprawach: progów zwalniających na gminnym odcinku ul. Głównej, odbudowy przepustu nad rowem (ul. Główna 142).
6. Organizacja i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 20.04.2017. Tematy m.in: finansowanie aktualizacji strategii odnowy wsi, wybór lidera odnowy wsi.
7. Rozmowy z firmą G.EN GAZ w związku z trwającą oceną opłacalności inwestycji w Chwałowicach. Oficjalne pismo do G.EN GAZ mające na celu przekonanie firmy do inwestowania u nas.
8. Maszt flagowy, przygotowanie do Dnia Flagi w Chwałowicach.

07.05.2017

Na Zebraniu Wiejskim 20 kwietnia 2017 r. wybrano nowego lidera programu ODNOWA WSI w Chwałowicach. Został nim p. Adam Kowal. Lider, wraz z kilkuosobowym zespołem, weźmie niebawem udział w warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, których celem będzie aktualizacja strategii rozwoju wioski na najbliższe lata.

21.04.2017

Godzina sołecka przeniesiona do schroniska
Drodzy Mieszkańcy, od 12 kwietnia cotygodniowy dyżur sołtysa zostaje przeniesiony do Chwałowickiego Klubu Książki mieszcącego się w schronisku szkolnym przy ul. Szkolnej 4. Zapraszam, jak dotąd, w każdą środę w godz. 19:00 - 20:00.

12.04.2017

Pomoc przy wypełnianiu wniosków na dopłaty
Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniu 19 kwietnia (środa) od godz. 9.00 do ostatniego zainteresowanego, pełnić będzie dyżur pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oławy w sprawie pomocy przy wypełnianiu wniosków na dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Opłaty za wypełnienie wniosków zgodne z cennikiem DODR.

11.04.2017

Budynek zaplecza boiska wielofunkcyjnego
Drodzy Mieszkańcy, zgodnie z OBWIESZCZENIEM Burmistrza Jelcza-Laskowic, wywieszonym na tablicy informacyjnej w Chwałowicach dnia 07.04.2017, została wydana, w dniu 03.04.2017r. decyzja nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalająca na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego, na działce nr 104/2 AM-1 obręb Chwałowice.

Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w decyzją, pok. nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Jelcz, Laskowice ( informacja: tel. 71 381 71 50 ).

08.04.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2017:
1. Złożenie w PZD Oława wymaganego pisma, wniosku o montaż progów zwalniających, wraz z sugerowanymi lokalizacjami i oświadczeniami (zgodami) mieszkańców. Rozmowy z p. Wojciechem Drożdżalem o warunkach i terminie montażu progów.
2. Udział w zebraniu zarządu stowarzyszenia 03.03.2017. Ustalenia odnośnie współpracy sołtys-stowarzyszenie przy organizacji najbliższych wydarzeń we wsi.
3. Rozmowy w spr. budowy chodnika na odcinku sklep-cmentarz: Zarząd Powiatu, PZD Oława, spotkanie z p. burmistrzem Romualdem Piórko.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 5 terminów w świetlicy od 8 do 15 marca.
5. Spotkanie z p. Dorotą Miś, dyrektorem MGCK J-L, rozmowy w sprawie warunków współfinansowania przez MGCK festynu wiejskiego w Chwałowicach. Informacja zwrotna od p. Doroty Miś o przyznaniu środków na nasz festyn.
6, Inwentaryzacja (wraz ze stowarzyszeniem) drzew przy ul. Głównej, w związku z naszym wnioskiem o ich ochronę.
7. Spotkanie z Radą Sołecką 22.03.2017.
8. Współpraca z p. Waldemarem Chmielewskim, kierownikiem pływalni miejskiej w J-L - przejęcie kluczy do pomieszczenia na parterze Schroniska Szkolnego (przygotowania do otwarcia Chwałowickiego Klubu Książki). Prace remontowe w otwieranym klubie (wraz ze stowarzyszeniem).
9. Przygotowania do akcji Sprzątanie Chwałowic, zgłoszenie do ZGK dzikiego wysypiska śmieci za lasem naprzeciwko cmentarza. Rozmowy mające na celu uniemożliwienie dalszego wywozu odpadów w to miejsce. Spotkanie z p. Mieczysławem Kuriatą (ZGK), rozwiązanie: zamówiony montaż szlabanu na wjeździe na zaśmiecany teren.

03.04.2017

Sadzarka do ziemniaków sprzadana
Ogłoszony przez UMiG przetarg zakończył się sprzedażą sadzarki. Urządzenie zostanie w najbliższych dniach spisane ze stanu majątkowego naszego sołectwa.

23.03.2017

Podatki / melioracje
Drodzy Państwo, sołtys Chwałowic będzie zbierał opłaty za podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz składkę spółek wodnych w świetlicy w Chwałowicach w terminach:
        środa (08.03) - 19:00-20:00
        piątek (10.03) - 19:00-20:00
        sobota (11.03) - 16:00-17:00
        poniedziałek (13.03) - 19:00-20:00
        środa (15.03) - 19:00-20:00
Zapraszam - Michał Wolski

08.03.2017

Sadzarka do ziemniaków - przetarg w UMiG
Informuję, że będąca dotąd na stanie naszego sołectwa sadzarka do ziemniaków została wystawiona na sprzedaż. Link do ogłoszenia o przetargu: LINK.

06.03.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2017:
1. Spotkanie z p. Aleksandrą Marczak (Wydział Ochrony Środowiska UMiG) -– wizytacja drzew na ul. Długiej w związku z naszym wnioskiem o ich ochronę.
2. Wycena sadzarki, spotkanie z rzeczoznawcą UMiG.
3. Wsparcie organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci (główny organizator: Stowarzyszenie) 04.02.2017.
4. Zakup i montaż nowej kuchni gazowej w świetlicy. Wniosek do UMiG o kasację starej, zepsutej kuchenki. Zlecenie napraw hydraulicznych w świetlicy (wymiana przepływowego podgrzewacza wody, itp.).
5. Spotkanie z p. Burmistrzem Bogdanem Szczęśniakiem w spr. dostępu do pomieszczeń Schroniska w Chwałowicach.
6. Organizacja zabawy karnawałowej ''Dziki Zachód'' 11.02.2017.
7. Sprzątanie z mieszkańcami trasy biegu ZIMNAR (''Pętla zabieganych'') i montaż tablic kilometrowych.
8. Nakazy płatnicze (podatki 2017), roznoszenie, także dwa terminy ich odbioru w świetlicy.
9. Udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej, 16.02.2017. Ustalenia: Podwyższenie składki członkowskiej w sekcji Chwałowice, zakres prac melioracyjnych w naszej wsi w 2017 r.
10. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 21.02.2017. Ustalenia m.in.: strategia rozwoju wsi, rozpoczniemy prace nad przygotowaniem takiego dokumentu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Termin festynu wiejskiego (03.06.2017), itp.
11. Spotkanie z p. Waldemarem Chmielewskim, kierownikiem pływalni miejskiej w J-L w spr. dostępu do pomieszczeń Schroniska w Chwałowicach.

28.02.2017

Budynek zaplecza boiska wielofunkcyjnego
Drodzy Mieszkańcy, zgodnie z OBWIESZCZENIEM Burmistrza Jelcza-Laskowic, wywieszonym na tablicy informacyjnej w Chwałowicach dnia 23.02.2017, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach.
W terminie 14 dni od daty ukazania się tego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi. Tel. 71 381-71-50 lub pok. nr 1 UMiG.

23.02.2017

Podatek od nieruchomości 2017
Drodzy Państwo, w dniach 9-15.02 sołtys roznosi nakazy płatnicze przygotowane przez UMiG dot. podatku od nieruchomości na rok 2017.
Jeśli Państwa nie zastanie w domu, istnieje możliwość odbioru nakazu osobiście, w naszej świetlicy, w terminach:
      - poniedziałek, 13.02, godz. 19:00 - 20:00
      - środa, 15.02, godz. 19:00 - 20:00
Nieodebrane dokumenty wrócą do UMiG i zostaną rozesłane pocztą (list polecony z potwierdzeniem odbioru).

09.02.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2017:
1. Organizacja spotkania opłatkowego i wspólnego kolędowania (zespoły ''Canzonetta'' i chór ''Viva la musica'') - 08.01.2017.
2. Organizacja Zebrania Wiejskiego 10.01.2017 - m.in. przyjęcie sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016.
3. Złożenie pism do p. Burmistrza J-L:
      - wniosku o dostęp do pomieszczeń Schroniska szkolnego w Chwałowicach (m.in. pod przygotowywany przez Stowarzyszenie ''Chwałowicki Klub Książki''). Spotkanie z p. Burmistrzem Piórko w tej sprawie,
      - prośby o naprawę odcinka drogi pod organizowane 11.02.2017 zawody biegowe ZIMNAR,
      - wniosku o zbycie sadzarki do ziemniaków z majątku sołectwa.
4. Przygotowanie i złożenie w UMiG zestawienia finansowego z realizacji programu ''Odnowa Wsi'' w Chwałowicach w roku 2016.
5. Zebranie we wsi i złożenie w UMiG informacji o hodowcach drobiu i ptactwa (w związku z zagrożeniem ptasią grypą).
6. Spotkanie w UMiG i współpraca ze Stowarzyszeniem w przygotowaniu projektu pod finansowanie przez LGD budowy boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach.
7. Wsparcie organizacji przedstawienia ''Chwałowickie Piekiełko'' 29.01.2017.
8. Spotkanie z p. Wojciechem Drożdżalem z Powiatowego Zarządu Drogowego w spr. zgłoszonych wcześniej (w grudniu), m.in. chodnika do cmentarza, progów zwalniających.

31.01.2017

Ptasia grypa
Prośba o zapoznanie się z tekstem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii, dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków:

UMiG z dniem 10-01-2017 wprowadza obowiązkowy spis hodowców drobiu na terenie gminy. Bardzo proszę o pilne przekazanie do sołtysa informacji o posiadanych kurach, kaczkach, gołębiach, itp. Brak zgłoszenia może skutkować problemami przy wypłacaniu ewentualnych odszkodowań za likwidację (o ile do takiej dojdzie) stad.

11.01.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2016:
1. Organizacja Zebrania Wiejskiego 01.12.2016 (Wybór Rady Sołeckiej, itp.)
2. Zgłoszenie wniosku do p. Burmistrza J-L w sprawie ochrony alei dębów na ul. Długiej w Chwałowicach (konsekwencja podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego 01.12.2016).
3. Zgłoszenie p. Wojciechowi Drożdżalowi (Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie) spraw omawianych na Zebraniu Wiejskim oraz podczas rozmów z mieszkańcami:
         - Chodnik na odcinku sklep - cmentarz, plany budowy,
         - Progi zwalniające - terminy budowy, konieczne uzgodnienia z mieszkańcami,
         - Brakujące krawężniki przy nowym asfalcie na ul. Głównej (odcinek Wrzosowa - Mickiewicza),
         - Barierka ochronna przy asfalcie przy świetlicy i sklepie,
         - Oznakowanie odbicia na Chwałowice na skrzyżowaniu w Laskowicach,
         - Konieczność wycinki starych, chorych topoli przy ul. Szkolnej,
         - Usunięcie góry ziemi przy drodze przy cmentarzu.
4. Spotkanie z p. Krzysztofem Moskalem z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie - ustalenie zasad współpracy.
5. Spotkanie z Radą Sołecką 09.12.2016,
6. Wyposażenie świetlicy (z funduszu sołeckiego) w szafkę wiszącą chroniącą będący na stanie świetlicy telewizor. Zlecenie montażu zamków w szafkach kuchennych w świetlicy (co ma ułatwić wydawanie i odbiór naczyń osobom wynajmującym).
7. Organizacja zabawy mikołajkowej dla 80 dzieci w Chwałowicach (04.12.2016).

31.12.2016

15 grudnia upływa termin składania przez sołectwa do UMiG faktur dot. wydatków z Funduszu Sołeckiego 2016. Na ten moment wykonanie w naszym przypadku wynosi 95,5%. Szczegóły w zakładce ''Fundusz sołecki'' w menu po lewej stronie.
W pozycji dot. wydatków na świetlicę pozostanie do końca roku niewykorzystana kwota ok. 500 zł na poczet ewentualnych faktur (za media), które mogą wpłynąć do UMiG w ostatnich dniach grudnia.

14.12.2016

Na Zebraniu Wiejskim 1 grudnia 2016 r. wybrano nowy skład Rady Sołeckiej Chwałowic:
       - Eugenia Boruń,
       - Aleksander Dubielewicz,
       - Magdalena Kowal,
       - Magdalena Moska,
       - Piotr Sołowiej,
       - Maciej Stępniewski,
       - Iwona Szczerba.

Rada Sołecka zebrała się 9 grudnia 2016 r. i wybrała swojego przewodniczącego: p. Aleksandra Dubielewicza.

10.12.2016

Kontakt z nowym Sołtysem - Drodzy Państwo, jako nowy Sołtys jestem do Państwa dyspozycji pod wskazanym po lewej stronie numerem telefonu, na bieżąco sprawdzam też sołecką skrzynkę mailową.
Godziny sołeckie - dodatkowo zapraszam w każdą środę w godzinach 19:00 - 20:00 do świetlicy wiejskiej przy sklepie. [zmiana: 0d 12 kwietnia 2017 r. godziny sołeckie odbywają się w Chwałowickim Klubie Książki na terenie schroniska szkolnego, ul. Szkolna 4].

15.11.2016

Podatek rolny - Informuję, że w IV kwartale 2016 r. inkasentem podatku rolnego pozostaje p. Janina Sypek. Prośba o osobisty kontakt z byłą Panią Sołtys.

14.11.2016