Majątek sołectwa Chwałowice

15.11.2016 r. po zmianie Sołtysa w Chwałowicach, nastąpiło protokolarne przekazanie składników majątkowych sołectwa. Aktualny wykaz składników majątkowych pochodził z Działu Księgowości UMiG Jelcz-Laskowice: