Uwaga! W związku z panującą pandemią Covid-19, Burmistrz JL wprowadził czasowy zakaz wynajmu świetlic wiejskich i organizowania imprez w tych obiektach. Zakaz obowiązuje do odwołania.


Wynajem świetlicy wiejskiej w Chwałowicach

Warunki wynajmu świetlicy wiejskiej w Chwałowicach określa Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic nr BN.0050.399.2016 z dnia 12.07.2016 r.

Gmina Jelcz-Laskowice wynajmuje odpłatnie świetlicę po otrzymaniu wniosku zaopinowanego pozytywnie przez Sołtysa. Druk wniosku do pobrania:

Wypełniony i podpisany przez Sołtysa wniosek należy przekazać do UMiG nie później niż 5 dni przed planowanym wynajmem.

Cennik wynajmu (za dobę, brutto):

Wesela i zabawy taneczne 550 zł
Spotkania rodzinne (chrzest, komunia, itp.) 250 zł
Spotkania okolicznościowe (urodziny, imieniny, szkolenia, konferencje) 250 zł
Stypy 100 zł

Przy dłuższym wynajmie: Za drugą dobę pobiera się 50% stawki bazowej, trzecia i kolejne doby - 100% stawki bazowej.

Stawki za wynajem świetlicy nie uwzględniają kosztu zużycia mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), które wynamujący zobowiązany jest pokryć na podstawie odczytów liczników wg. obowiązujących stawek dostawców.

Kluczami do świetlicy dysponuje Sołtys. Po zakończeniu wynajmu Sołtys spisuje z Wynajmującym protokół uwzględniający zużycie mediów oraz ewentualne uwagi (np. zniszczenie mienia).

Dostępność świetlicy można sprawdzić w ''kalendarzu wydarzeń'' - link po lewej stronie.

Sołtys prowadzi ''Rejestr wynajmów oraz spotkań w świetlicy wiejskiej w CHWAŁOWICACH'' - do wglądu na godzinie sołeckiej.