Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2023:
1. Przekazywanie obowiązków: dotychczasowy sołtys nowemu sołtysowi.
2. Inkaso podatków i składek na Spółki Wodne - dwa terminy w CHKK i świetlicy.
3. Przygotowanie regulaminu korzystania z wiaty integracyjnej - po interwencyjnym sprzątaniu obiektu.
4. Nadzór nad pracami drogowymi - ulice Główna w kierunku Łaziszek, także ul. Słoneczna, Główna w str. Ciechej.

10.05.2023


Sołtys oraz Rada Sołecka wybrani

1 marca 2023 r. na Zebraniu Wiejskim wybrano p. Aleksandra Dubielewicza na Sołtysa Chwałowic.


Rada Sołecka w tej kadencji będzie działała w składzie:
       - Piotr Fulara,
       - Adam Kowal,
       - Bogusława Ozymko-Stępniewska,
       - Monika Piwińska,
       - Kornela Słoń-Matoga,
       - Iwona Szczerba,
       - Michał Wolski.             życzymy skuteczności i wytrwałości!

02.03.2023

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2023:
1. Dalsze ustalenia z przedstawicielami nadleśnictwa w spr. ochrony pomnikowych dębów i szerzej – udziału społeczności Chwałowic w tworzeniu nowego PUL dla naszego leśnictwa.
2. Melioracje – działania czyszczące na rowie G-G-19, przygotowanie wniosku o zgodę na przyszłe prace na rowie G-P-26.
3. Spotkanie z p. Burmistrzem (oraz innymi samorządowcami) w sprawie budowy fabryki na obszarze J-L Chwałowicka-Folwarczna.
4. Montaż (wraz z mieszkańcami) pierwszej części tabliczek na pomnikach przyrody wzdłuż ul. Długiej.
5. Interwencja w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na jednej z działek rolnych w Chwałowicach.
6. Niedziałające oświetlenie boiska wielofunkcyjnego – interwencja, współpraca z Gminą.
7. MPZP dla terenu pod fabrykę – reprezentowanie społeczności Chwałowic, wniosek do planu wynikający z treści wcześniej podjętej uchwały.
8. Maraton zimowy na trasie biegowej w Chwałowicach – pomoc przy organizacji.
9. Monitowanie w Gminie w spr. rozpoczętych prac drogowych – remont ul. Głównej w kierunku Łaziszek, także ul. Słoneczna, Główna w str. Ciechej.

28.02.2023


1 marca 2023 r. - wybory sołtysa Chwałowic

Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości (uprawnienia do głosowania będą weryfikowane przez pracownika UMiG).

     14.02.2023

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2023:
1. Współpraca z KB Harcownik w przygotowaniu chwałowickiego etapu zawodów biegowych ''ZIMNaR''.
2. Spotkanie z przedstawicielami Gminy w sprawie instalacji CO w Schronisku Szkolnym, doprowadzenie do zlecenia ekspertyzy odnośnie kosztów naprawy i uruchomienia pompy ciepła.
3. Finał WOŚP 2023 – przygotowania, reprezentowanie sołectwa w sztabie, wsparcie mieszkańców podczas prowadzenia imprezy w CSiR.
4. Spotkanie z p. Z-cą Burmistrza na Alei Dębowej – ustalenia co do znakowania drzew, cięć sanitarnych, montażu tablic intofmacyjnych, itp.
5. Przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego, sprawozdanie z działalności sołectwa, temat budowy fabryki na terenach między Laskowicami a Chwałowicami. Doprowadzenie do podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego w tej sprawie.
6. Melioracje – działania czyszczące na rowie G-J-1.
7. Spotkanie w lesie z Z-cą Nadleśniczego i Leśniczym (Łaziszki) w sprawie ochrony pomnikowych dębów w jednym z oddziałów.
8.Monity w sprawie nieświecących lamp Tauronu, remontu gruntowych dróg gminnych.

16.02.2023

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2022:
1. Spotkanie w UMiG w sprawie sposobu oznakowania nowych pomników przyrody w Chwałowicach.
2. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania dzieci i nastolatków ze Św. Mikołajem.
3. Odbiory prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych we wsi (Spółki Wodne).
4. Maraton Koleżeński w Chwałowicach - pomoc w organizacji.
5. Chwałowicka akcja a la Szlachetna Paczka - koordynacja.
6. Awaria CWU w Schronisku Szkolnym - interwencja.
7. Monity w sprawie serwisu instalacji CO w Schronisku Szkolnym, w sprawie monitoringu miejskiego (wiejskiego) na terenach gminnych w Chwałowicach.

07.01.2023

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2022:
1. Nadzór nad przeprowadzanymi cięciami sanitarnymi w alei dębowej na ul. Długiej.
2. Inkaso podatków i spółek wodnych – dwa terminy w świetlicy wiejskiej.
3. Rozmowy w MGOPS nt. wsparcia wytypowanych mieszkańców, dofinansowania dla nich opału.
4. Trening biegowy / maraton na Chwałowickiej Pętelce (05-11-2022) – wsparcie organizatorów.
5. Mikołajki w Chwałowicach – przygotowania: Informowanie, zapisy, wsparcie grupy organizatorek - ''Śnieżynek'', rozliczenia zakupów do paczek.
6. Nazewnictwo nowych ulic w rejonie Głównej 62 – spotkanie z mieszkańcami, pilotowanie tematu w urzędzie gminy.
7. Spotkanie wszystkich sołtysów naszej gminy z p. burmistrzem – reprezentowanie Chwałowic.
8. Wsparcie chwałowickiej ekipy siatkarzy podczas turnieju, jaki odbył się w ramach akcji MOTOMIKOŁAJKI w CSiR JL (20-11-2022)
9. Impreza andrzejkowa w świetlicy - organizacja, przeprowadzenie.
10. Monity w sprawach: uszkodzonych ławek na terenach zielonych przy schronisku szkolnym, nadmiernych prędkości z jakimi jeżdżą autobusy linii 22 po wsi, nieświecących lamp Tauronu.

01.12.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2022:
1. Głosowanie na projeky Budżetu Obywatelskiego: 3-tygodniowe zbieranie głosów pośród mieszkańców.
2. Kolejne spotkanie z p. Burmistrzem – temat remontu drogi gminnej na Łaziszki, unieważnionego przetargu, dalszych działań gminy w tym zakresie.
3. Akcja informacyjna a następnie uczestnictwo, reprezentowanie Chwałowic w kolejnych konsultacjach społecznych spółki CPK (prezentacja wybranego wariantu 51 KDP).
4. Drobne remonty w budynku Schroniska Szkolnego (wymiana zamków, przenoszenie mebli, itp.) – wsparcie wolontariuszy, mieszkańców.
5. Andrzejki – zapisy na imprezę, wstępne przygotowania.
6. ''Sprzątanie Chwałowic'' i biesiada „Chwałowice od kuchni” – przygotowanie i przeprowadzenie wraz ze stowarzyszeniem.
7. Odbiór prac melioracyjnych wykonanych przez Spółki Wodne (wsparcie przewodniczącego Rady Sołeckiej). 8. Monity w sprawach: przeglądu, naprawy systemów grzewczych w Schronisku Szkolnym. W spr. koszenia poboczy i rowów przy drodze powiatowej przed Wszystkich Świętych.

24.11.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2022:
1. Impreza integracyjna – otwarcie (wraz ze stowarzyszeniem) ''Skwerku Kieszonkowego'' przy zbiorniku p.poż.
2. Inkaso podatków i spółek wodnych – dwa terminy w świetlicy wiejskiej.
3. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji ''II Bazarku chwałowickiego''.
4. Zebranie Wiejskie 20-09-2022 – planowanie przyszłorocznego funduszu sołeckiego, przesunięcia w obecnym.
5. Akcja informacyjna nt. konkursu ''LWY JELCZAŃSKO-LASKOWICKIE'' – w zabawie kandydatami do nagród jest nasze stowarzyszenie oraz kilkoro mieszkańców.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie razem ze stowarzyszeniem kolejnej, 7-mej edycji gry terenowej ''Chwałowicka Pętelka''.
7. Spotkanie z p. burmistrzem w sprawie realizacji zaplanowanych w budżecie na 2022 r. zadań inwestycyjnych (drogi, oświetlenie uliczne, adaptacja CHKK, itp.).
8. Rozmowy ze Spółkami Wodnymi nt. weryfikacji listy członków, mieszkańców Chwałowic, podlegających działaniu urządzeń melioracyjnych
9. Monity w sprawach: przeniesienia wiaty przystankowej (UMiG), przycinki sanitarnej dębów na ul. Długiej, pomników przyrody (UMiG), nieświecących lamp gminnych.

20.10.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2022:
1. Wsparcie organizatorów w przygotowaniu i przeprowadzeniu chwałowickiego maratonu koleżeńskiego.
2. Wizyta delegacji z Gudensberga w schronisku szkolnym zaadoptowanym na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Organizacja spotkania.
3. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniach do otwarcia ''Skwerku Kieszonkowego''.
4. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.

13.09.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2022:
1. Ustalenia z p. Burmistrzem w sprawie dożynek gminnych. Decyzja o odłożeniu organizacji imprezy w tym roku.
2. Spotkanie z Dzielnicowym w spr. szczepienia psów na jednym z podwórek w Chwałowicach.
3. Organizacja Zebrania Wiejskiego. Temat: wniosek o wykonanie ekspertyzy dot. wpływu KDW W52 na ujęcia wody pitnej w naszej gminie.
4. Przygotowania do organizacji maratonu w Chwałowicach. Przegląd trasy, podział obowiązków.
5. Monity w sprawach: terminu uruchomienia sieci gazowej na Łaziszkach (Gengaz), uszkodzonej studzienki telekom. (Orange), przeniesienia wiaty przystankowej (UMiG), pomników przyrody (UMiG).

16.08.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2022:
1. Dożynki w Chwałowicach – przygotowania. Spotkanie z przedstawicielami MGCK, ustalenia z naszym stowarzyszeniem, powołanie grupy mieszkańców, którzy zaangażują się w prace przygotowawcze.
2. Dalsze działania w ramach obrony Chwałowic przed wariantem W52 KDP. Cotygodniowe spotkania zespołu koordynującego, akcja protestacyjna w centrum JL, wsparcie naszych sojuszników z gm. Siechnice podczas ich sesji RM.
3. Akty wandalizmu przy boisku wielofunkcyjnym i CHKK. Zgłaszanie, usuwanie szkód.
4. Budżet Obywatelski 2023 – rozmowy z sołectwami, ustalenia co do współpracy i wzajemnego wspierania swoich projektów.
5. Udostępnianie wiaty przy CHKK klasom okolicznych szkół w ramach spotkań na zakończenie roku szkolnego.
6. Udział w spotkaniu dot. Strategii Rozwoju Gminy prowadzonym w UMiG przez LGD Dobra-Widawa. Próba wpłynięcia na kształt strategii, tak by uwzględniała aspekty korzystne dla naszej wsi.
7. Koniec terminu składania deklaracji CEEB – akcja informacyjna dla mieszkańców.

10.07.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2022:
1. Powrót do tematu dębów – pomników przyrody w Chwałowicach. Spotkanie z przedstawicielką UMiG – wizytacja drzew, decyzje co do ochrony, rozmowy z p. burmistrzem w tej sprawie.
2. Dalsze reprezentowanie sołectwa i ruchu społecznego NIE DLA W44(52) KDP w walce z zagrażającym Chwałowicom wariantem W52. Spotkanie z przedstawicielem WatchDog Polska, ustalenia w UMiG odnośnie ochrony pośredniej ujęć wody pitnej, współpraca ze stowarzyszeniem przy opracowywaniu inwentaryzacji przyrodniczych terenów pod W52.
3. Uczestnictwo w otwarciu Domu Seniora w Chwałowicach (imprezie połączonej z obchodami Dnia Matki).
4. Inkaso podatków – 3 terminy w świetlicy wiejskiej.
5. Wsparcie ukraińskich mieszkanek CHKK – uszkodzona lodówka, drobne prace remontowe, udostępnianie narzędzi.
6. Monit w sprawie wiosennego remontu gminnych dróg gruntowych.

05.07.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2022:
1. Boisko wielofunkcyjne – wymiana siatek w bramkach. Kolejny kontakt w spr. sterowania oświetleniem, zlecona modyfikacja ustawień.
2. Projekt ekologiczny dot. JEŻY – współpraca ze stowarzyszeniem.
3. Sadzenie drzew i krzewów przy chwałowickich drogach oraz na gminnych terenach zielonych.
4. Sprzątanie Chwałowic, akcja w gamach gminnego ''Dnia Ziemi'' – organizacja, przygotowanie ogniska z poczęstunkiem dla mieszkańców.
5. Reprezentowanie sołectwa i ruchu społecznego NIE DLA W44(52) KDP podczas konsultacji społ. CPK 26-04-2022.
6. Nadzór nad wymianą asfaltu na powiatowej drodze JL – Chwałowice.
7. Monity w sprawach: Dziur w gminnym odcinku ul. Głównej.

02.05.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2022:
1. Opieka nad przybyłymi do Chwałowic uchodźcami z Ukrainy. Zaopatrzenie, dalsze prace dostosowujące budynek do nowych potrzeb.
2. Zaangażowanie w walkę z wariantem 44/52 KDP zagrażającym naszej wsi - m.in. wystąpienie z prezentacją na sesji Rady Powiatu, doprowadzenie do podjęcia uchwały – stanowiska (negatywnego dla W44/52).
3. Współpraca anty W44/W52 z sołectwami Piekary i Nowy Dwór, udział w tamtejszych zebraniach wiejskich.
4. Inkaso podatków – 3 terminy w świetlicy wiejskiej.
5. Pomniki przyrody na ul. Długiej – spotkanie z pracownikiem UMiG w tej sprawie, wizja lokalna.
6. Monity w sprawach: Czyszczenia poboczy drogi powiatowej (usunięcie ziemi, piachu), nieświecących lamp Tauronu.

28.04.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2022:
1. Ulotki informujące o W44 KDP – przygotowanie, dystrybucja w całej wsi.
2. Oświetlenie boiska – rozmowy w UMiG nt. sterowania, wyłączania lamp w godz. 22:00-6:00.
3. Aleja dębów na ul. Długiej – powrót do rozmów w sprawie nadania statutu pomników przyrody.
4. Udział w posiedzeniu komisji Rady Powiatu – temat W44 KDP. Prezentacja, zabieganie o podjęcie uchwały rady, potępiającej wariant.
5. Walne Zebranie Spółki Wodnej JL – ustalenia odnoście wykonanych prac i planów na 2022 r.
6. Prace przygotowawcze i uruchomienie ośrodka dla 40 uchodźców z Ukrainy w budynku CHKK.
7. Monity w sprawach: Dziur na powiatowym i gminnym odcinku ul. Głównej. Nieświecących lamp ulicznych (Tauron).

14.03.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2022:
1. Bieżące naprawy w świetlicy – współpraca z ZGK JL.
2. Zawody biegowe ZIMNAR w Chwałowicach – wsparcie organizatorów.
3. Starszy mieszkaniec Chwałowic wymagający wsparcia – działania pomocowe wraz z grupą sąsiadów.
4. Spotkanie z p. Burmistrzem – rozmowy nt. przyszłości budynku CHKK.
5. Organizacja Zebrania Wiejskiego, przyjęte sprawozdanie z działalności sołectwa w 2021 r.
6. Finał WOŚP – wsparcie mieszkańców, wspólne działania w CSiR JL.
7. Aktywne działania ANTY W44 – artykuły do prasy, internetu, wsparcie zawiązanego ruchu społecznego.

10.03.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2021:
1. Impreza mikołajkowa dla dzieciaków pod wiatą - wsparcie organizatorek.
2. Oświetlenie boiska, miejsca parkingowe i asfaltowy dojazd – nadzór nad prowadzonymi pracami.
3. Rozliczenie rocznych wpłat na Spółki Wodne w Oławie.
4. Organizacja i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego dot. wariantu 44 KDP. Uchwała – sprzeciw w tej sprawie.
5. Współorganizacja trzech pikiet przeciw wariantowi 44 KDP w J-L. Zbieranie podpisów pod petycją.
6. Montaż świątecznej choinki na placu przy kapliczce.

10.01.2022

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2021:
1. Jesienne sprzątanie Chwałowic i ognisko integracyjne – organizacja.
2. Mikołajki dla dzieci – spotkanie z koleżankami ''Śnieżynkami'' przygotowującymi imprezę.
3. Uczestnictwo w spotkaniu dot. KDP w Ratowicach (CPK – mieszkańcy).
4. Inkaso podatków – 3 terminy w CHKK i świetlicy wiejskiej.
5. KDP – rozmowy z p. burmistrzami, p. sekretarzem gminy, radnymi.
6. MOTOMIKOŁAJKI – organizacja udziału Chwałowic w tej imprezie (ciasta, turniej siatkówki).
7. KDP – współpraca przy opracowaniu petycji do CPK, sprzeciwu wobec wariantu 44.
8. Końcowe zakupy z Funduszu Sołeckiego by optymalnie wykorzystać środki.

03.12.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2021:
1. Otwarcie pieca chlebowego i Festiwal Pizzy – współpraca ze stowarzyszeniem.
2. G-EN.GAZ – dalsze rozmowy dot. opóźnienia w uruchomieniu dostawy gazu dla I etapu Chwałowic.
3. Oświetlenie uliczne na ul. Bławatkowej – rozmowa z p. burmistrzem.
4. Budżet Obywatelski – Organizacja zbierania głosów. I samo zbieranie głosów we wsi.
5. Dino. Spotkanie z przedstawicielem tej sieci sklepów (spec. ds. ekspansji), rozmowy o lokalizacji w okolicach Chwałowic.
6. Gość w CHKK, p. Łukasz Iwaniuk. Wsparcie stowarzyszenia w przygotowaniach do spotkania.
7. Temat Kolei Dużych Prędkości wraca! Nagłośnienie rozpoczętego II etapu konsultacji społecznych i związanych z tym ankiet.
8. Spotkanie w CSiR J-L z organizatorami akcji MOTOMIKOŁAJKI – ustalenia dot. udziału Chwałowic.

02.12.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2021:
1. Spotkanie z burmistrzami JL i Gudensberga w CHKK (05.09).
2. Rozmowy w UMiG – ujęcie remontu ul. Głównej (odc. gminny) w WPF gminy.
3. Przygotowanie i złożenie wniosków o ujęcie chwałowickich zadań w budżetach gminy, powiatu.
4. Inkaso podatków – 3 terminy w CHKK i świetlicy wiejskiej.
5. Organizacja Zebrania Wiejskiego (16.09), m.in. podział środków z F.S. 2022.
6. Zawody ''Chwałowicka Pętelka'' i otwarcie pieca chlebowego – współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji.
7. Tabliczki z nazwami ulic – inwentaryzacja, zamówienie brakujących.
8. Spis powszechny – organizacja punktu spisowego w CHKK (21.09).
9. Spotkanie z p. burmistrzem – przyszłość zarządzania budynkiem CHKK, rozmowy.
10. Monit: do G-EN.GAZ – w spr. uruchomienia dostawy gazu dla I etapu Chwałowic. PZD – koszenie poboczy, rowów, czyszczenie skrajni jezdni. Tauron – nieświecące lampy uliczne.

08.09.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2021:
1. Korekta wniosku do B.O. 2022 – współpraca z UMiG.
2. Spotkania z przedstawicielami firm Quest, Netpak – monitoring terenów przy CHKK.
3. Remont nawierzchni na ul. Szkolnej, budowa chodnika / ścieżki rowerowej (odc. powiatowy) – nadzór.
4. Wniosek o przeniesienie przystanku autobusowego przy ul. Głównej 38 – pismo do UMiG.
5. Współpraca z nową szkołą Altra (JL) – uroczystość otwarcia szkoły.
6. Zajęcia fitness w świetlicy – współpraca z MGCK przy organizacji.
7. Porządki na terenach zielonych przy CHKK, pomoc w przygotowaniach do budowy pieca chlebowego.
8. Monit: Kolejne do G-EN.GAZ – w spr. decyzji o budowie II etapu sieci. UMiG – koszenie terenów gminnych, dziury w asfalcie przy kapliczce, zamówienie nowych tabliczek z nazwami ulic.

08.09.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2021:
1. Wakacje Odkrywców – wspólna akcja z MGCK. Wsparcie, pomoc w prowadzeniu.
2. Spotkanie sołtysów w UMIG. Rozmowy m.in. nt. dożynek tegorocznych i przyszłorocznych.
3. Rozmowy z burmistrzem – sprawa monitoringu terenów przy CHKK.
4. Sadzenie, zabezpieczenie drzewek przy zbiorniku p.poż.
5. Monit: Kolejne do G-EN.GAZ – w spr. decyzji o budowie II etapu sieci.
6. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.

15.08.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2021:
1. Dzień Dziecka dla najmłodszych Chwałowiczan, warsztaty o bobrach – współpraca ze Stowarzyszeniem przy organizacji.
2. Ustalenia z p. Burmistrzem, p. Skarbnik gminy – przesunięcia środków w Funduszu Sołeckim.
3. Rozmowy z firmą, która wygrała przetarg na oświetlenie boiska (B.O.2021) – doprecyzowanie wymagań.
4. Dewastacja przy CHKK – nadzór nad usuwaniem szkód.
5. Strefa kibica na EURO2020 – organizacja.
6. Wniosek do B.O. 2022 – przygotowanie, omówienie w UMiG, złożenie.
7. Wsparcie Stowarzyszenia: Weekend z Vincentem, Ekoportrety.
8. Monit: Dziury w asfalcie na ul. Głównej (odcinek powiatowy i gminny). G-EN.GAZ – w spr. decyzji o budowie II etapu sieci. Burmistrz – w spr. przebiegu konsultacji dot. Kolei Dużych Prędkości. UMiG – koszenie terenów gminnych.

05.07.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2021:
1. Demontaż starego murowanego grilla na terenie Schroniska Szkolnego.
2. Organizacja Dnia Dziecka – przygotowania, spotkanie z Sekretarzem Gminy.
3. Budynek gospodarczy przy CHKK – remont. Nadzór.
4. Ul. Mickiewicza do remontu w „nowej technologii”. Rozmowy w UMiG, przygotowania.
6. Inkaso podatków: 2 terminy (CHKK i świetlica).
7. Animacje wakacyjne dla dzieci (‘’Wakacje odkrywców’’) – rozmowy z MGCK.
8. Komary – kontakt z pracownikiem UMiG odpowiedzialnym za akcję odkomarzania.

05.07.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2021:
1. Nadzór nad montażem światłowodu POPC w świetlicy i CHKK.
2. Droga do boiska wielofunkcyjnego. Utwardzenie. Rozmowy w UMiG.
3. Spotkanie interwencyjne z mieszkańcami oraz z leśniczym i zastępcą nadleśniczego – wycinka sosen w lesie między Sokolą a Akacjową.
4. Budynek gospodarczy przy CHKK – rozmowy nt. remontu elewacji, wycena.
5. Oświetlenie boiska w ramach B.O. 2021 – rozmowy w UMiG nt. naszych wymagań i terminu rozpoczęcia prac (projekt, wybór wykonawcy, itp.).
6. Sprzątanie Chwałowic połączone z gminnym Dniem Ziemi – organizacja.
7. Petycja dot. bardziej zorganizowanych działań przeciwko komarom – wsparcie autorów.

15.05.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2021:
1. Drogi gruntowe do wiosennego remontu – zgłoszenie na piśmie do UMiG listy ulic, które wymagają naprawy.
2. G.EN GAZ – ponowna zbiórka deklacji na Łaziszkach (87 szt.), pismo do operatora w spr. II etapu budowy sieci.
3. Ciasta dla Marty – współpraca z mieszkańcami, zbiórka na rzecz chorej Marty z Wójcic.
4. Nadzór nad zleconym cięciem sanitarnym dębów na ul. Długiej.
5. Inkaso podatków – 3 terminy (2 w CHKK, 1 w świetlicy).
6. Petycja dot. bardziej zorganizowanych działań przeciwko komarom – wsparcie autorki.
8. Wycinka suchych dębów na ul. Długiej.
9. Udział w zdalnym Walnym Zebraniu Gminnych Spółek Wodnych – plany dot. urządzeń melioracyjnych na 2021 r.

15.04.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2021:
1. Przystanki w Chwałowicach – doprowadzenie do montażu brakujących tablic informacyjnych, kubłów na śmieci.
2. Cięcia sanitarne na ul. Długiej – ustalenia z firmą, zlecenie prac.
3. G.EN.GAZ – kontakt w sprawie realizacji II etapu inwestycji na terenie naszej wsi.
4. Konserwacja rowów melioracyjnych na przysiółku - współpraca ze Spółkami Wodnymi.
5. Zimnar 2021 – współpraca z KB Harcownik przy organizacji biegu w Chwałowicach 21.02.
6. Rozmowa z kierownikiem PZD Oława nt. planów inwestycyjnych dot. Chwałowic na 2021 r.
7. Monity w sprawach: Stanu nawierzchni na asfaltowej drodze gminnej, bocznych drogach gruntowych.

04.03.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2021:
1. Ul. Mickiewicza – spotkanie z mieszkańcami w spr. złego stanu nawierzchni drogi. Rozmowy z p. Burmistrzem.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych pod światłowód – firma Fonbud. Nadzór.
3. Oświetlenie muralu – uzupełnienie nieświecących lamp, nadzór.
4. Sprawozdanie z działalności finansowej sołectwa w 2020 roku – dokumenty złożone w UMiG (zamiast tradycyjnego zebrania wiejskiego sprawozdawczego, z powodu covid19).
5. Rozliczenie w UMiG faktur z przełomu 2020 i 2021 r.
6. Przygotowania i udział Chwałowic w finale WOŚP.
7. Monity w sprawach: Uszkodzonych lamp ulicznych, dziur w drodze powiatowej.

03.03.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2020:
1. Mikołajki 2020 – współpraca ze stowarzyszeniem. Przygotowanie 120 paczek, rozprowadzenie ich po wsi. 16 dni świątecznych zadań na www dla chwałowickich nastolatków.
2. Budowa sieci gazowej przez G.EN.GAZ – nadzór.
3. Koleje Dużych Prędkości – trwające konsultacje społeczne: nagłośnienie sprawy, wyrażenie opinii w imieniu sołectwa, wsparcie innych opiniujących (www, fb, sms, itp.). Rozmowa z p. Burmistrzem w tej sprawie.
4. Spotkanie z Sekretarzem gminy – ustalenia dot. udziału Chwałowic w akcji WOŚP 2021.
5. Udział w teledysku świątecznym – współpraca ze stowarzyszeniem.
6. Montaż choinki i oświetlenia na placu przy kapliczce.
7. Monity w sprawach: Nawierzchni na ul. Mickiewicza, uszkodzonych lamp ulicznych.

14.01.2021

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2020:
1. Rozpoczęcie budowy sieci gazowej przez G.EN.GAZ – nadzór, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców.
2. Podcinka sanitarna dębów na ul. Długiej – nadzór.
3. 11 listopada – przygotowanie wraz z p. M. Kotasem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Live na FB, spotkanie w klubie.
4. Inkaso podatków - 1 termin w CHKK: 14 listopada. Rozliczenie roczne w UMiG.
5. Przygotowania do akcji Św. Mikołaj – zakupy, rozliczenia faktur.
6. Zamknięcie i rozliczenie roczne wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2020.
7. 28 listopada – akcja Sprzątanie Chwałowic.
8. Rozpoczęcie zbierania głosów na nasz projekt do B.O. 2021.
9. Monity w sprawach: Nawierzchni na ul. Mickiewicza, przystanku przy świetlicy, lamp ulicznych na Akacjowej, przeniesienia komisariatu policji do budynku schroniska szkolnego.

13.12.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2020:
1. Montaż wiaty przystankowej przy świetlicy – przygotowania, nadzór.
2. Drogi gruntowe (Mickiewicza, Akacjowa, itd.) – rozmowy w UMiG dot. możliwości ich jesiennego remontu.
3. Rozpoczęcie przygotowań do tegorocznej zabawy mikołajkowej – rozmowy ze stowarzyszeniem.
4. Spotkanie w spr. organizacji obchodów 11 listopada w Chwałowicach.
5. Cięcia sanitarne dębów na ul. Długiej – spotkanie z wykonawcą.
6. Wiata integracyjna – zabezpieczenie mebli, przygotowanie do sezonu zimowego.
7. Pomiar natężenia ruchu w dwóch punktach Chwałowic – akcja z udziałem mieszkańców, opracowanie i publikacja danych.
8. Wniosek do G.EN.GAZ o kontynuację budowy sieci gazowej w Chwałowicach (tzw. II etap).
9. Kolejne monity (Tauron, UMiG) w spr. dalej nieświecących lamp ulicznych. Monit w spr. dziur w asfalcie koło cmentarza i dalej na Głównej. Monit w spr. koszenia poboczy dróg i terenu przy zbiorniku p.poż.

09.11.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2020:
1. Budżet Obywatelski 2021 – złożenie wniosku: ''Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach''.
2. Wnioski do budżetu gminy, spotkanie z Burmistrzem w tej sprawie.
3. Zebranie wiejskie 09-09-2020. Fundusz Sołecki 2021, także przesunięcia w tegorocznym. Wszystkie wnioski z zebrania przekazane do UMiG.
4. Oficjalne odsłonięcie muralu na budynku Schroniska Szkolnego – wsparcie stowarzyszenia przy organizacji imprezy.
5. Inkaso podatków - 2 terminy w świetlicy i CHKK w dniach 11,12 września.
6. Melioracje – Łaziszki. Nadzór nad pracami finansowanymi z gminnej dotacji oraz ze środków Sekcji Chwałowice. Odbiory.
7. Nawierzchnia na ul. Chopina – rozmowy, pismo do UMiG o wsparcie inicjatywy mieszkańców.
8. ''Aktywna Pętelka Chwałowicka'' – współorganizacja imprezy ze stowarzyszeniem.
9. Monit w spr. nieświecących lamp ulicznych.

08.10.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2020:
1. Mural – wsparcie wykonawców, nadzór.
2. Budżet Obywatelski 2021 – rozmowy z mieszkańcami, przygotowania do zgłoszenia projektu.
3. Spotkanie z Burmistrzem B. Szczęśniakiem – omówienie bieżących tematów dot. Chwałowic.
4. Melioracje – Łaziszki. Ruszają prace finansowane z gminnej dotacji – nadzór.
5. Wycinka drzew porastających rowy melioracyjne – spotkanie z zatwierdzającymi wnioski pracownikami starostwa.
6. Naprawa gwarancyjna nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (uzupełnienie podłoża, malowanie linii) - nadzór.
7. Drugi przelot samolotu z opryskiem na komary - nacisk by samolot ponownie pojawił się nad Chwałowicami.
8. Monit w sprawie wykoszenia poboczy we wsi oraz rowów na trasie JL - Chwałowice.
9. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.

07.09.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2020:
1. Wyjaśnienia w spr. zwożonego na pola w okolicach ul. Wrzosowej materiału z odstojników oczyszczalni ścieków.
2. Komary – rozmowy w UMiG, przelot samolotu z opryskiem, znikomy efekt.
3. Wniosek do Burmistrza o montaż kamer(y) na terenie schroniska szkolnego i boiska, wniosek o wiatę przystankową przy sklepie.
4. Interpelacja do Burmistrza w spr. reorganizacji ruchu na ul. Głównej (Łaziszki) – odpowiedź pozytywna, do października mają stanąć znaki drogowe ograniczające prędkość na drodze.
5. Melioracje – dobre wieści, dotacja uruchomiona przez gminę, ponad kilometr chwałowickich rowów do gruntownej odbudowy jeszcze w tym roku.
6. Wsparcie osoby niepełnosprawnej – udział sołectwa w #GaszynChallenge.
7. Monit w sprawie koszenia terenów przy zbiorniku p.poż, w sprawie niedziałających lamp ulicznych (Tauron).

15.08.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2020:
1. Interwencja w sprawie plagi komarów – Komórka Obrony Cywilnej w urzędzie gminy.
2. Rozliczenie akcji ukwiecania wsi – Dział 'inwestycje' w funduszu sołeckim Chwałowic.
3. Wyjaśnienia w Urzędzie Marszałkowskim – zerwane przez organizatora kursy językowe dla mieszkańców.
4. Nagrania do programu TV JELCZ – film o Chwałowicach.
5. Spotkanie w spr. naprawy gwarancyjnej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, przygotowanie obiektu do rozpoczęcia prac.
6. Przekazanie CHKK pod organizację lokalu wyborczego (wybory Prezydenta RP 28.06 i 12.07).
7. Melioracje – rozmowy ze Spółkami Wodnymi dot. rozpoczęcia pracy melioracyjnych w Chwałowicach wg planu na ten rok.
8. Monity w sprawach: Jakości naprawy asfaltu na ul. Głównej, decyzji odnośnie organizacji dożynek, wykoszenia poboczy drogi gminnej i powiatowej a także okolic boiska i placu zabaw.

10.07.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2020:
1. Dzień Flagi – uroczysta flaga na maszcie w Chwałowicach.
2. Wiata przystankowa przy krzyżu – wniosek złożony do burmistrza. Pisma w sprawie malowania elewacji schroniska szkolnego, gwarancyjnej naprawy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
3. Utrzymanie zieleni we wsi – współpraca z mieszkańcami, zakup donic, skrzynek, przygotowanie (malowanie), nasadzenia.
4. Inkaso podatków - 2 terminy w świetlicy w dniach 14,15 maja.
5. Sprzątanie Chwałowic – wiosenna akcja rozłożona na tydzień 18-24 maja. Organizacja, współpraca z ZGK JL.
6. Końcowy odbiór naszej wiaty integracyjnej przy schronisku szkolnym.
7. Monity w spr. niedziałających lamp ulicznych (Tauron), braku odpowiedzi na wnioski dot. wycinki drzew na rowach melioracyjnych na Łaziszkach, koszenia poboczy drogi powiatowej i dróg gminnych.

11.06.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2020:
1. Interwencja w spr. podrzuconego zbiornika na ul. Akacjowej, współpraca z Dzielnicowym, mieszkańcami.
2. Deklaracje śmieciowe – informacje, rozprowadzenie wydrukowanych deklaracji.
3. Wycinka drzew – status wniosków dot. rowów, monit w UMiG.
4. COVID19 – całość działań informacyjnych, organizacyjnych. Maseczki – akcja zakupu i rozdawania starszym mieszkańcom.
5. Lampy uliczne – zgłoszenie niedziałających do Tauronu.
6. Monit w sprawie zawieszonych zajęć z j. angielskiego (odbywających się w Chwałowicach w ramach funduszy EFS).
7. Teledysk Bailando-Covid, udział w przedsięwzięciu podtrzymującym integrację mieszkańców w tych niełatwych czasach.

06.05.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2020:
1. Zebranie wiejskie 03-03-2020, temat: KDP. Przyjęcie uchwały – stanowiska sołectwa w sprawie przebiegu trasy kolei.
2. Organizacja akcji wsparcia leczenia chorej mieszkanki Wójcic – zbiórka złomu dla Marty. 07-03-2020.
3. Inkaso podatków - 3 terminy w CHKK w dniach 12-14 marca.
4. Wiata biesiadna – końcowe ustalenia z wykonawcą, nadzór.
5. Przygotowania do malowania elewacji Schroniska szkolnego – zbieranie ofert od wykonawców
6. Gengaz, rozmowy z mieszkańcem dot. przejścia sieci przez jego posesję (ul. Jodłowa).
7. Ul. Główna - usunięcie suchego drzewa przewróconego na pobocze drogi gminnej. Przycinka gałęzi zagrażających linii niskiego napięcia.
8. Koronawirus – zmiany w planach sołectwa, zamknięcie, zabezpieczenie obiektów gminnych.
9. Wsparcie organizacji zbiórki na naszą parafię w J-L.

09.04.2020


Aktualne komunikaty i zarządzenia Burmistrza J-L odnoszące się do funkcjonowania naszego sołectwa:

30.03.2020

Koronawirus - zawieszenie ''Godziny sołeckiej''

Drodzy Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym czasowo wstrzymujemy cotygodniową ''Godzinę sołecką''. Jestem dostępny pod telefonem 691 062 926. Zapraszam do kontaktu.

Bardzo proszę stosować się do zaleceń i w miarę możliwości spędzać czas w domach.

Chcemy pomagać, na ile to możliwe, osobom szczególnie zagrożonym, starszym. Jeśli potrzebujecie Państwo, by przywieźć coś z miasta, zrobić zakupy, prośba o telefon do mnie. Jesteśmy zorganizowani, podjedziemy, pomożemy.

Życzę dużo zdrowia i odporności - sołtys.

25.03.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2020:
1. Bal karnawałowy dla najmłodszych – 01.02.2020 - wsparcie organizatorek.
2. ''Szopka Chwałowicka'' – wsparcie organizacji, pomoc w wystawieniu przedstawienia w świetlicy 02.02.2020.
3. Spotkanie organizacyjne dot. dożynek w Chwałowicach, z udziałem p. Doroty Miś (MGCK), przedstawicieli sołectwa.
4. Koleje Dużych Prędkości – Wariant biegnący przez Chwałowice. Nagłośnienie trwających konsultacji społecznych, pismo 10 sołtysów do burmistrza JL, poruszenie tematu na sesji RM, przyjęcie przez RM negatywnego stanowiska w tej sprawie.
5. Drogi gruntowe do wiosennego remontu – zgłoszenie w UMiG listy ulic do remontu.
6. Pismo do Powiatowego Zarządu Drogowego – 6 zagadnień poruszonych na styczniowym Zebraniu Wiejskim.
7. Organizacja tanecznej imprezy ostatkowej.
8. Temat malowania elewacji CHKK, przygotowania do powstania muralu – rozmowy (burmistrz JL, zarządca terenu).
9. CHKK – spotkanie z p. Michałem Rusinkiem, wsparcie stowarzyszenia w organizacji.
10. Zgłoszenie do wycinki drzew na rowie melioracyjnym G-P-26 (przygotowania do konserwacji).

08.03.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2020:
1. Współpraca z KB Harcownik przy organizacji imprezy biegowej w Chwałowicach – ZiMNAR 2020. 05-01-2020. Sprzątanie trasy, naprawa tabli informacyjnych.
2. Wsparcie WOŚP – przygotowania do udziału Chwałowic w finale orkiestry. Stragan z ciastami, napojami – współpraca z wieloma naszymi mieszkańcami, stowarzyszeniem.
3. Nadzór nad budową wiaty integracyjnej przy schronisku szkolnym (Budżet Obywatelski 2019).
4. Współorganizacja (ze stowarzyszeniem) wieczoru z Marcinem Kostrzyńskim w CHKK. 16-01-2020.
5. Wsparcie przygotowań do ''Wieczoru Planszówek'' dla młodzieży w CHKK. 25-01-2020.
6. Organizacja Zebrania Wiejskiego 30.01.2020 – przyjęcie uchwałą sprawozdania Sołtysa z działalności sołectwa oraz z realizacji funduszu Sołeckiego 2019. Uchwały dot. melioracji, wynajmu świetlicy.
7. Monity w sprawach: Odbioru bioodpadów po przerwie świątecznej, postępu prac przy budowie wiaty, czujnika smogu w Chwałowicach.

11.02.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2019:
1. Organizacja dwóch zabaw mikołajkowych dla młodych Chwałowiczan. W świetlicy dla ponad 80-ciorga dzieci z roczników 2009 i młodszych, w CHKK dla roczników 2005-2008. Współpraca ze stowarzyszeniem.
2. Udział w Walnym Zebraniu stowarzyszenia 10.12.2019, w ustalaniu planów wspólnego działania na kolejny rok.
3. Finalizowanie zakupów z funduszu sołeckiego 2019 – wyposażenie świetlicy (głośnik multimedialny, termosy do zup, ławki, leżaki, itp.).
4. Rozliczenie wpłat mieszkańców w Rejonowych Spółkach Wodnych.
5. Nadzór nad budową wiaty integracyjnej przy schronisku szkolnym (Budżet Obywatelski 2019).
6. Nadzór nad pracami konserwacyjnymi – rowy melioracyjne na ul. Głównej, Jałowcowej, Długiej, fragment na Przysiółku.
7. Świąteczne witacze przy wjeździe do wsi – montaż.
8. Spotkanie sołtysów i burmistrzów, wymiana doświadczeń między sołectwami.
9. Monity, pisma: Nieświecące lampy uliczne (4 szt.), zgłoszenie do udziału w finale WOŚP 2020.

07.01.2020

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2019:
1. Przygotowanie aktualnej, interaktywnej mapy chwałowickich urządzeń melioracyjnych, publikacja na stronie www.
2. Święto 11 listopada – uroczysta flaga na maszcie w Chwałowicach.
3. Inkaso podatków - 2 terminy w CHKK w dniach 14-15 listopada.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji dorocznej biesiady „Chwałowice od Kuchni” 16.11.2019.
5. Wsparcie działań stowarzyszenia w ramach prowadzonego projektu ekoChwałowice (sadzenie drzewek, warsztat przyrodniczy, ulotki ekologiczne, czujnik jakości powietrza na naszej stronie www).
6. Nadzór nad pracami drogowymi – dalszy remont i kładzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej.
7. Współpraca ze stowarzyszeniem, przygotowania do imprezy mikołajkowej dla dzieci.
8. Inwentaryzacja majątku sołeckiego - wizyta kontrolna komisji z UMiG 21.11.2019.
9. Finalizowanie zakupów z funduszu sołeckiego 2019 – wyposażenie świetlicy (termosy do zup, garnki, regały, ławki i kosze na śmieci, dekoracje, itp.).
10. Monity, pisma: W sprawie nieuzasadnionych ponagleń wysyłanych przez Spółki Wodne mieszkańcom, którzy uiścili opłaty. Zgłoszenie nieświecących lamp (3x). W sprawie postępu prac przy zmianie organizacji ruchu na ul Głównej (Łaziszki).

13.12.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - październik 2019:
1. Reprezentowanie Chwałowic na gali programu ''Odnowa Wsi Dolnośląskiej'' w Opawie – odbiór nagrody za ''Przedsięwzięcie Odnowy Wsi'' – CHKK.
2. Wsparcie stowarzyszenia przy przygotowaniach spotkania z Marcinem Mellerem w CHKK.
3. Spotkanie z wykonawcą w spr. budowy wiaty integracyjnej przy Schronisku Szkolnym (BO 2019).
4. Nadzór nad pracami konserwacyjnymi na rowach melioracyjnych przy ul. Głównej / Kasztanowej, zgłoszenie części prac do poprawy.
5. Sprzątanie Chwałowic i ognisko integracyjne – organizacja akcji 26.10.2019 (współpraca z ZGK, stowarzyszeniem).
6. Nadzór nad pracami drogowymi – remont i kładzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej.
7. Spotkanie organizacyjne w spr. zabawy mikołajkowej dla najmłodszych.
8. Budowa wiaty integracyjnej – ustalenia techniczne z UMiG.
9. Monity, pisma: Nieświecące lampy uliczne we wsi (7 szt). Interwencja w Nadleśnictwie w spr. wycinki pomnikowych daglezji w podchwałowickich lasach.

12.11.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2019:
1. Organizacja Zebrania Wiejskiego 05.09.2019 – Podział środków w ramach FS na 2020r, przesunięcia środków w FS 2019.
2. Nadzór nad pracami drogowymi – remont i kładzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej.
3. Złożenie wniosków do budżetów gminy i powiatu: ciąg pieszo-rowerowy na Szkolnej, oświetlenie boiska wielofunkcyjnego, demontaż betonowej sceny za Schroniskiem.
4. Nadzór nad pracami remontowymi przy zbiorniku p.poż. na ul. Szkolnej.
5. Inkaso podatków - 3 terminy w CHKK od 12 do 15 września.
6. Nadzór nad pracami konserwacyjnymi na rowach melioracyjnych przy ul. Głównej / Kasztanowej.
7. Przegląd oznakowań trasy biegowej w Chwałowicach (wraz z KB Harcownik).
8. Współorganizacja (ze stowarzyszeniem) imprezy ''Aktywna Pętelka Chwałowicka'' 28.09.2019. Ognisko integracyjne po zawodach.
9. Wizyta studyjna w siedzibach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Brukseli (wyjazd organizowany dla 24 sołtysów z woj. Dolnośląskiego i Opolskiego, organizator: Dom Europy we Wrocławiu).
10. Monity, pisma: wycięcie topoli na ulicy Szkolnej. Oficjalne pismo – reklamacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

08.10.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2019:
1. Organizacja festynu sołeckiego 03.08.2019.
2. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.
3. Udział drużyny z Chwałowic w Gminnym Turnieju Sołectw w Miłoszycach (zajęcie III miejsca!) 11.08.2019.
4. Nadzór nad pracami remontowymi przy zbiorniku p.poż. na ul. Szkolnej.
5. Nadzór nad przebudową przepustu melioracyjnego na ul. Jałowcowej.
6. Przygotowania do Dożynek Gminnych w Kopalinie.
7. Organizacja uczestnictwa Chwałowic w Dożynkach 31.08.2019.
8. Monity: w spr. uszkodzonej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. W spr. odrzuconego projektu do B.O.

03.09.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2019:
1. Pomoc przy organizacji spotkania dla dzieci - Fundacja Ewy Naworol.
2. Spotkanie z przedstawicielami Akademii Złotego Wieku (J-L) - rozmowy nt. reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Chwałowicach.
3. Spotkanie z komisją Rady Miejskiej J-L, wizytacja świetlicy wiejskiej, omówienie potrzeb remontowych, sposobu użytkowania.
4. Końcowe ustalenia z p. Burmistrzem R. Piórko odnośnie lokalizacji i szczegółów technicznych dot. budowy wiaty wielofunkcyjnej (Budżet Obywatelski 2019).
5. Nadzór nad pracami remontowymi - zbiornik przeciwpożarowy na ul. Szkolnej.
6. Współpraca przy organizacji plenerów malarskich w Chwałowicach (stowarzyszenie).
7. Przygotowania do festynu sołeckiego planowanego na 3 sierpnia. Ustalenia organizacyjne - m.in. z MGCK J-L.
8. Spotkanie ze stowarzyszeniem - rozmowy nt. przygotowań do dożynek gminnych. Zbiórka materiałów do wieńca dożynkowego.
9. Nadzór i odbiór prac czyszczenie rowu melioracyjnego boisko-Przysiółek.
10. Monity: odkomarzanie - drugi przelot samolotu. Przetarg na remont ul. Szkolnej.

01.08.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2019:
1. Dzień Dziecka na terenach Schroniska Szkolnego - wsparcie organizacji.
2. Zgłoszenie wsi do gminnej akcji odkomarzania. Przelot samolotu z opryskiem w pierwszej turze odkomarzania gminy.
3. Spotkanie z Komisją konkursową ''Najlepsze przedsięwzięcie ODNOWY WSI'' (CHKK). Prezentacja klubu.
4. Wsparcie działań stowarzyszenia - donice z kwiatami, porządkowanie skwerów we wsi.
5. Budżet Obywatelski 2020 - złożenie projektu dla Chwałowic.
6. Festiwal filmowy (T. Szymkowa) - współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji.
7. Wsparcie klubu Dolomit przy organizacji fety po awansie do A-klasy. 8. Współorganizacja przygotowań do meczu Chwałowice - Dębina (piłka nożna) podczas festynu u naszych sąsiadów.

10.07.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2019:
1. Dzień Flagi - uroczysta flaga na maszcie w Chwałowicach.
2. Oznakowanie boiska wielofunkcyjnego dodatkowymi tablicami w celu zapobieżenia dewastacji nawierzchni.
3. Inkaso podatków - 2 terminy w CHKK od 15 do 16 maja.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji koncertu z okazji Dnia Matki (CHKK).
5. Spotkanie z przedstawicielem klubu DOLOMIT Chwałowice, rozmowy nt. projektu do Budżetu Obywatelskiego 2020.
6. Spotkanie z sołtysami innych wiosek - wymiana doświadczeń, rozmowy w p. Burmistrzem.
7. Monity, pisma w sprawach: Koszenia poboczy na drodze powiatowej (Główna) i gminnych, uregulowania sytuacji prawnej działek - boiska trawiastego w Chwałowicach, wyjaśnień dot. zakresu oddziaływania urządzeń melioracyjnych we wsi, ciągu pieszo-rowerowego ul. Szkolna - Główna.

16.06.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2019:
1. Spotkanie z nowym sołtysem Dębiny, omówienie współpracy naszych sołectw.
2. Udział w zebraniu Rady Sołeckiej, na której Rada wybrała swojego przewodniczącego - 03.04.2019.
3. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 03.04.2019. Tematy główne: organizacja i finansowanie festynu wiejskiego w 2019 r, plany dot. dożynek (decyzja: Dożynki Gminne 2020 odbędą się w Chwałowicach).
4. Wizja lokalna z przedstawicielami UMiG i PDZ Oława na skrzyżowaniu przy sklepie; decyzja o zatwierdzeniu planu reorganizacji ruchu drogowego w tym miejscu.
5. Rozmowy z podwykonawcą ORANGE SA - firmą projektującą sieć światłowodową w Chwałowicach.
6. Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego w świetlicy wiejskiej.
7. Nadzór prac remontowych - przepust na ul. Jodłowej.
8. Netpak - rozmowy w spr. montażu kamery przy boisku wielofunkcyjnym.
9. Złożenie projektu do konkursu ''Najlepsze przedsięwzięcie ODNOWY WSI'' (CHKK).
10. Wiata integracyjna (Budżet Obywatelski) - prace nad projektem, pozwoleniami, poszukiwanie wykonawcy.
11. Monity, pisma w spr: uszkodzonej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, naprawy nawierzchni gruntowej na ul. Szkolnej.

15.05.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2019:
1. Spotkanie z komisją - rzeczoznawcami spisującymi zużyty sprzęt elektryczny w świetlicy wiejskiej.
2. Inkaso podatków - 3 terminy w CHKK od 12 do 15 marca.
3. Zakończenie prace przy wycince i porządkowaniu alei dębowej na ul. Długiej.
4. Zgłoszenie do UMiG propozycji zmiany organizacji ruchu autobusów na skrzyżowaniu Główna / Wrzosowa (plus wiata, plus oświetlenie).
5. Zgłoszenie gminnych dróg gruntowych do corocznego, wiosennego remontu.
6. Organizacja wraz ze stowarzyszeniem akcji Sprzątanie Chwałowic (plus ognisko integracyjne) 30.03.2019.
7. Przeprowadzenie zapisów na bezpłatne kursy językowe i komputerowe w imieniu szkoły językowej IT-Component.
8. Udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. Główne tematy - sprawozdanie z wykonania zadań w 2018r., podział środków i plany prac melioracyjnych w 2019.
9. Czyszczenie dmuchawą nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
10. Monity, pisma w spr: dziur w asfalcie na gminnym odc. ul. Głównej.

09.04.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2019:
1. Organizacja zabawy karnawałowej dla mieszkańców 16.02.2019.
2. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu wieczoru gier planszowych w CHKK 16.02.2019.
3. Dystrybucja nakazów płatniczych (podatki rolne i od nieruchomości za 2019 r).
4. Organizacja Zebrania Wiejskiego 27.02.2019, w tym wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023.
5. Udział w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM, dotyczących wniosku o ograniczenie prędkości ruchu drogowego na gminnym odcinku ul. Głównej w Chwałowicach.
6. Prace przy wycince i porządkowaniu alei dębowej na ul. Długiej.
7. Monity, pisma w spr: zniszczonego obrzeża przepustu na ul. Jodłowej. W spr. analizy możliwości rozbudowy kanalizacji sanit. na ul. Cichej.

12.03.2019


Sołtys oraz Rada Sołecka wybrani

27 lutego 2019 r. na Zebraniu Wiejskim wybrano ponownie p. Michała Wolskiego na Sołtysa Chwałowic.


Rada Sołecka w tej kadencji będzie działała w składzie:
       - Aleksander Dubielewicz,
       - Magdalena Moska,
       - Bogusława Ozymko-Stępniewska,
       - Monika Piwińska,
       - Kornela Słoń-Matoga,
       - Robert Sołowiej,
       - Iwona Szczerba.             Życzymy skuteczności i wytrwałości!

28.02.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2019:
1. Współpraca z KB Harcownik przy organizacji zawodów biegowych na trasie w Chwałowicach - I-go etapu Zimowego Maratonu Na Raty (Zimnar) 06.01.2019.
2. Przygotowanie wspólnie ze stowarzyszeniem (i wieloma mieszkańcami) straganu z ciastami, kawą, itp. w ramach wsparcia, kwesty na rzecz WO¦P - 13.01.2019.
3. Organizacja Zebrania Wiejskiego 16.01.2019 - przyjęcie uchwałą sprawozdania Sołtysa z działalności Sołectwa oraz z realizacji Funduszu Sołeckiego 2018.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniach i wystawieniu „Jasełek Chwałowickich” 20-01-2019.
5. Rozpoczęcie wycinki porządkującej aleję dębową na ul. Długiej (w oparciu o pozwolenie wydane przez UMiG).
6. Monity do UMiG w sprawach: uszkodzonego oświetlenia na ul. Głównej, stanu gminnych dróg gruntowych po roztopach. Do ZGK w spr. odśnieżania dróg gminnych.

18.02.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu zabawy mikołajkowej dla dzieci w świetlicy oraz escape-roomu w CHKK 08.12.2018.
2. Zakup drzwi do toalety w świetlicy wiejskiej - konieczność wymiany jako realizacja postulatu pokontrolnego SANEPID-u.
3. Wsparcie inicjatywy mieszkańców - świąteczne witacze przy wjeĽdzie do Chwałowic, pomoc, finansowanie.
4. Rozliczenie wpłat mieszkańców w Rejonowych Spółkach Wodnych.
5. Nadzór nad pracami konserwacyjnymi - rowy melioracyjne na ul. Długiej, fragment na Przysiółku.
6. Wsparcie organizacyjne przedświątecznej akcji mieszkańców - zbiórki odzieży, chemii gospodarczej itp. Dla osób starszych, samotnych, potrzebujących.

02.01.2019

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2018:
1. Nadzór inwestorski nad remontami dróg gruntowych - Szkolna, Mickiewicza. Naprawa poboczy na u. Głównej (odcinek gminny).
2. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu spotkania w CHKK z himalaistą Adamem Bieleckim 08.11.2018.
3. Przygotowanie uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości - odświętna flaga na maszcie w Chwałowicach.
4. Finalizowanie zakupów z funduszu sołeckiego 2018 - wyposażenie świetlicy (witryna chłodnicza, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, patelnia gazowa, itp).
5. Montaż nowych karniszy w świetlicy wiejskiej.
6. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu biesiady ''Chwałowice od kuchni'' 17.11.2018.
7. Monity w spr. niedziałającego oświetlenia na ul. Głównej, także awarii na terenie Łaziszek od ul. Dębowej.
8. Inkaso podatków i opłat za melioracje - 3 terminy w CHKK od 13 do 15 listopada.

10.12.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - paĽdziernik 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem przy przygotowaniu spotkania w CHKK z reporterem Jackiem Hugo-Baderem 06.10.2018.
2. Kontrola sanepid-u w świetlicy. Realizacja wniosków pokontrolnych.
3. Akcja ''Sprzątanie Chwałowic'' 20.10.2018. Przygotowanie, współpraca z ZGK J-L i stowarzyszeniem, przeprowadzenie. Po sprzątaniu ognisko integracyjne przy schronisku szkolnym.
4. Przygotowanie terenu wokół schroniska w związku z umiejscowieniem na tym terenie lokalu wyborczego (Wybory samorządowe 2018).
5. Wycinka sześciu brzóz obok boiska wielofunkcyjnego (pozwolenie z UMiG).
6. Zakup osłon na słupy do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym.

14.11.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2018:
1. Pomoc w organizacji spotkań przedstawiciela G.EN.GAZ z mieszkańcami Chwałowic (cel - uzgodnienia przebiegu sieci, przyłączeń).
2. Rozbudowa placu zabaw przy schronisku szkolnym - nadzór gospodarski.
3. Budżet Obywatelski 2019 - pomoc mieszkańcom w głosowaniu, 2 tygodnie spotkań z mieszkańcami w tej sprawie.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 12.09.2018. Podjęcie uchwał w spr. podziału funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz w spr. przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego 2018.
5. Wnioski o ujęcie środków w budżetach gminy, powiatu na inwestycje w Chwałowicach, o wsparcie organizacji imprez przez MGCK w 2019 r.
6. Liga tenisowa - pomoc w organizacji, prowadzenie na stronach WWW.
7. Inkaso podatków i opłat za melioracje - 3 terminy w CHKK od 13 do 15 września.
8. Aktywna pętelka chwałowicka - współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji imprezy 29.09.2018, następnie ogniska.

14.10.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2018:
1. Festyn sołecki 11.08.2018. Przygotowania terenu, obsługi, itp. Przeprowadzenie imprezy. Rozliczenie wydatków sołeckich związanych z organizacją festynu.
2. Dożynki Gminne 25.08.2018 w Miłoszycach - przygotowania i udział w ramach reprezentacji Chwałowic. Wsparcie organizacyjne - wieniec dożynkowy, orszak, domek dożynkowy, zaplecze techniczne, wyszynk podczas imprezy.
3. III Chwałowicki Rajd Rowerowy - wsparcie organizatorów (stowarzyszenie).
4. Budżet Obywatelski - rozpoczęcie zbierania podpisów / głosów pod naszym projektem. Odwiedziny w domach, pomoc przy głosowaniu.
5. Interwencyjne koszenie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej.
6. Monity w sprawach: Problemów z siatką otaczającą boisko wielofunkcyjne, niedziałających lamp ulicznych, oznakowania drogi powiatowej ''Kierowco zwolnij!''.

05.09.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2018:
1. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej.
2. Przygotowania do festynu sołeckiego. Ustalenia dot. programu imprezy, cateringu, ochrony, finansowania namiotu halowego, nagłośnienia imprezy, spraw technicznych (koszenie terenu, TOI-TOI, itp.). Plakatowanie Chwałowic, Dębiny, Laskowic.
3. Wsparcie organizacji plenerów malarskich w Chwałowicach (ognisko dla uczestników, itp.), współpraca ze stowarzyszeniem.
4. Przygotowanie (z UMiG) regulaminu boiska wielofunkcyjnego.
5. Zakupy z funduszu sołeckiego przed dożynkami: Stroje dla orszaku wieńcowego.
6. Monity w sprawach: Usterek w nawierzchni boska wielofunkcyjnego, worków do segregacji odpadów, remontu dróg gruntowych.

09.08.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2018:
1. Przygotowania do DOŻYNEK 2018. Spotkanie w spr. wieńca, materiałów na wieniec, strojów orszaku wieńcowego.
2. Uzyskanie pozwolenia na cięcie sanitarne drzew w alei dębowej (ul. Długa w Chwałowicach). Przygotowania, zaplanowanie prac.
3. Mundial 2018 - Organizacja strefy kibica na świetlicy wiejskiej. Dodatkowo darmowy poczęstunek z grilla dla kibiców na meczu reprezentacji Polski.
4. Nieoficjalne otwarcie naszego boiska wielofunkcyjnego. Nadzór, zgłoszenie do UMiG problemów z trwałością nawierzchni.
5. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 26.06.2018. Tematy główne: RODO, podział finansowania organizacji festynu wiejskiego, ustalenia przed Dożynkami Gminnymi, Budżet Obywatelski 2018.
6. Przygotowanie i złożenie w UMiG projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy J-L pt. ''BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ BIESIADNO - OGNISKOWEJ NA TERENACH ZIELONYCH PRZY SCHRONISKU SZKOLNYM W CHWAŁOWICACH''.
7. Monity w sprawach: regulaminu boiska wielofunkcyjnego, wykaszania poboczy i rowów przy drodze powiatowej, ''wiosennego'' remontu dróg gruntowych.

14.07.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2018:
1. Przygotowania do DOŻYNEK 2018. Spotkanie organizacyjne, wieniec - podział prac.
2. Spotkanie z Sołtysem Dębiny - współpraca min. w kwestii oznakowania granicy między wioskami (tablice informacyjne), szybkiego internetu dla obu wiosek.
3. Wynajmy komunijne w świetlicy - przygotowanie, nadzór.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje - 3 terminy w CHKK od 12 do 15 maja.
5. Współpraca ze stowarzyszeniem - przygotowanie PIKNIKU RODZINNEGO w Chwałowicach (26.05).
6. Nadzór nad końcówką prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach. Ustalenia w spr. wywozu ziemi, końcowych porządków wokół placu budowy, odbiorów prac.
7. Sierpniowy festyn sołecki - przygotowania. Ustalenie w UMiG ostatecznego terminu (11.08), podziału finansowania (MGCK / fundusz sołecki), rozmowy w spr. obsługi imprezy (catering, nagłośnienie, hala namiotowa, dmuchańce itp.).
8. Pismo do Wód Polskich w spr. uwag do transportu urobku z budowy stawu rekreacyjnego w Dębinie. Monity w spr. stanu dróg gminnych (opóĽnienie remontów spowodowane nieprzystąpieniem ani jednego oferenta do gminnego przetargu), sprzątania terenu przy świetlicy, wykaszania poboczy dróg gminnych i powiatowych.

09.06.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2018:
1. Przygotowania do organizacji plenerów malarskich w Chwałowicach - rozmowy ze stowarzyszeniem, p. Dorotą Miś (MGCK), p. Waldemarem Chmielewskim (nadzór nad terenem schroniska szkolnego).
2. Przygotowanie materiałów i skoordynowanie prac mieszkańców - remont częściowy tynków i sprzątanie przed komuniami w świetlicy wiejskiej w Chwałowicach. Zlecenie prania krzeseł.
3. Współorganizacja (ze stowarzyszeniem) akcji wiosennego sprzątania Chwałowic. Współpraca z ZGK J-L: kontener, worki, rękawice. Po sprzątaniu ognisko integracyjne dla mieszkańców.
4. Nadzór nad pracami przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach. Rozmowy w UMiG nt. terminu zakończenia prac i odbiorów / oficjalnego otwarcia obiektu.
5. Gen.Gaz - monitorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu sieci w Chwałowicach. Wyłoniony projektant: biuro projektowe INŻYNIERIA S.C. z Poznania.
6. Akcja sobotniego ochotniczego :) sprzątania terenu naprzeciwko sklepu w Chwałowicach - wycinka krzaków, przygotowanie miejsca pod ławki / śmietnik.
7. Monity: w sprawie nieświecących lamp ulicznych, dziur w ul. Głównej (odcinek gminny), stanu poboczy.

08.05.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2018:
1. Udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. Główne tematy - sprawozdanie z wykonania zadań w 2017r, podział środków i plany prac melioracyjnych na 2018.
2. Inkaso podatków i opłat za melioracje - 3 terminy w CHKK od 7 do 14 marca.
3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia w spr. planowanej organizacji lipcowych plenerów malarskich w Chwałowicach.
4. Spotkanie w MGCK w spr. organizacji w Chwałowicach cyklicznych zajęć gimnastyczno/relaksacyjnych dla pań.
5. Wnioski do PZD Oława naprawę nawierzchni ul. Głównej po zimie, do UMiG w spr. nieświecących lamp oświetlenia dróg. Monit: w spr. zaplanowanych a nierozpoczętych prac przy odtworzeniu przepustu pod drogą na Łaziszkach.
6. Nadzór nad pracami budowlanymi - boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach. Pismo do UMiG w spr. wycinki brzóz zagrażających boisku.
7. Przygotowanie (wraz z mieszkańcami) miejsca w centrum wioski pod wielkanocną uroczystość święcenia pokarmów.

08.04.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem - przygotowanie balu karnawałowego dla dzieci w świetlicy (03.02).
2. Dystrybucja nakazów płatniczych (podatki rolne i od nieruchomości za 2018 r).
3. Zgłoszenie w Nadleśnictwie Oława zalewania łąk na Łaziszkach w wyniku działalności bobrów na rzece Graniczna.
4. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 06.02.2018. Tematy główne: finansowanie organizacji festynu wiejskiego w 2018 r., środki z wynajmu świetlic wiejskich do wykorzystania przez wioskę.
5. Współpraca z KB Harcownik - przygotowanie trasy, wolontariuszy, na chwałowicki etap biegów ZIMNAR 2018 (ponad 400 uczestników) - 18.02.2018.
6. Udział w zebraniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej (jako członek komisji rewizyjnej) - 19.02.2018.
7. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia - zaplanowanie współpracy sołectwa ze stowarzyszeniem w roku 2018.
8. Pisma do UMiG: Brakujące oznakowanie skrzyżowania na Wrzosowej (lustro). Zgłoszenie gminnych dróg gruntowych do corocznego, wiosennego remontu. Pismo do PZD Oława - konieczność dodatkowego oznakowania nowego pasa pieszo-rowerowego przy ul. Głównej.
9. Spotkanie z nowym sołtysem Dębiny - p. Kamilem Makarowskim. Omówienie współpracy, wspólnych działań obu wiosek.

02.03.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2018:
1. Współpraca ze stowarzyszeniem - przygotowania i pomoc w przeprowadzeniu przedstawienia jasełkowego w świetlicy (07.01).
2. Organizacja stoiska Chwałowic podczas finału WO¦P w holu CSiR JL (14.01).
3. Nadzór nad serwisem gwarancyjnym klimatyzatorów w świetlicy.
4. Rozmowy z Działem Nadzoru Budowlanego UMiG nt. wcześniej dwukrotnie zgłaszanej konieczności odbudowy przepustu pod ul. Główną (Łaziszki, działki 274/1 i 256). Prace zostały zlecone i mają się zakończyć do 31.03.
5. Dalszy montaż wraz ze stowarzyszeniem budek lęgowych w EKOALEI (ul. Długa). Przygotowanie transferu obrazu z kamery podglądającej karmnik dla ptaków na stronę www.
6. Współpraca z UMiG przy przygotowaniu przekazania wykonawcy placu budowy pod boisko wielofunkcyjne.
7. Organizacja Zebrania Wiejskiego 18.12.2017 - przyjęcie uchwałą sprawozdania Sołtysa z realizacji funduszu Sołeckiego 2017.

01.02.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2017:
1. Organizacja zabawy mikołajkowej dla 80 dzieci w Chwałowicach (09.12.2017).
2. Sadzenie drzewek z mieszkańcami przy trasie do JL. Sadzonki otrzymane z PZD Oława.
3. Zakończenie rozliczania wydatków z Funduszu Sołeckiego 2017 (współpraca z księgowością UMiG).
4. Organizacja Zebrania Wiejskiego 18.12.2017, przyjęcie uchwałą ''Sołeckiej strategii rozwoju wsi Chwałowice''.
5. Przeniesienie strony www.chwalowice.org na zewnętrzny, komercyjny serwer.
6. Współpraca z Nadleśnictwem Oława przy udrażnianiu koryta rzeki Graniczna (działanie bobrów).
7. Montaż wraz ze stowarzyszeniem budek lęgowych i tablicy informacyjnej na EKOALEI (ul. Długa).
8. Rozliczenie w siedzibie Spółek Wodnych w Oławie pobranych od mieszkańców składek za 2017 rok.

05.01.2018

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - listopad 2017:
1. Spotkanie z Radą Sołecką i stowarzyszeniem, przygotowania do zabawy mikołajkowej w Chwałowicach.
2. Spotkanie z komisją Rady Miejskiej J-L, wizytacja świetlicy wiejskiej, omówienie potrzeb remontowych, sposobu użytkowania.
3. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 8 do 10 listopada.
4. Organizacja głosowania na chwałowicki projekt do Budżetu Obywatelskiego 2018 (10-30.11).
5. Nadzór nad wywozem materiału z budowanej drogi Chwałowice-Piekary.
6. Odbiór prac melioracyjnych wykonanych przez Spółki Wodne (wsparcie przewodniczącego Rady Sołeckiej).
7. Udział w warsztatach grupy ds. Odnowy Wsi, prace nad ''Sołecką strategią rozwoju wsi Chwałowice'', UMiG, 28-29.11.

15.12.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - paĽdziernik 2017:
1. Spotkanie z p. Burmistrzem Bogdanem Szczęśniakiem, omówienie chwałowickich wniosków do budżetu gminy, zasad korzystania z pomieszczenia w schronisku szkolnym (CHKK).
2. Montaż nóg do stołów w świetlicy, wspólnie z mieszkańcami.
3. Sprzątanie Chwałowic i Biesiada ''Chwałowice od Kuchni'', organizacja we współpracy z ZGK J-L i stowarzyszeniem. 14.10.2017.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji spotkania z p. Markiem Krajewskim w CHKK. 20.10.2017.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 25.10.2017. Podjęcie uchwał w spr. przesunięcia środków w funduszu sołeckim 2017 (celem ich optymalnego wykorzystania).
6. Ustalenia z p. Wojciechem Drożdżalem z PZD Oława w sprawie dostarczenia sadzonek drzewek, które mieszkańcy posadzą przy drodze Chwałowice-Laskowice.
7. Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w świetlicy (elektryk z UMiG).

07.11.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - wrzesień 2017:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 11.09.2017. Podjęcie uchwał w spr. podziału funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz w sprawie zespołu ds. aktualizacji strategii ''Odnowa wsi''.
2. Opracowanie i złożenie wniosków o ujęcie chwałowickich inwestycji w budżetach 2018: gminy, powiatu, MGCK. Wnioski do wglądu na godz. sołeckiej.
3. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji spotkania z dr. Andrzejem Kruszewiczem w CHKK. 13.09.2017.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 12 do 15 września.
5. Współpraca ze stowarzyszeniem przy organizacji rodzinnych zawodów sportowych ''Aktywna Pętelka Chwałowicka'' oraz ogniska integracyjnego po zawodach. 30.09.2017.
6. Nadzór nad zakupem oraz zorganizowanie transportu z Sosnowca ram, nóg do stołów w naszej świetlicy wiejskiej.
7. Spotkanie z p. Piotrem Stajszczykiem z UMiG, stan przygotowań do budowy boiska wielofunkcyjnego, temat skweru z oczkiem wodnym w miejscu obecnego basenu p.poż. w Chwałowicach.
8. Opracowanie i złożenie projektu inwestycji w ramach ''Budżetu obywatelskiego gminy J-L 2018'': BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ BIESIADNO, OGNISKOWEJ NA TERENACH ZIELONYCH PRZY SCHRONISKU SZKOLNYM W CHWAŁOWICACH.
9. Przygotowania do akcji ''Sprzątanie Chwałowic'' (wraz ze stowarzyszeniem).

07.09.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - sierpień 2017:
1. Przerwa urlopowa :) W tym czasie zastępstwo pełnił p. Aleksander Dubielewicz, przewodniczący Rady Sołeckiej. Reprezentował Chwałowice m.in. na turnieju sołeckim w Miłoszycach, gdzie nasza drużyna zajęła I. miejsce.
2. Spotkanie z Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem w ramach przygotowań do dożynek gminnych.
3. Zakupy z funduszu sołeckiego przed dożynkami: Namiot halowy, ławostoły, itp.
4. Spotkanie w Chwałowickim Klubie Książki z polskimi dziećmi z Ukrainy (przebywającymi na koloniach w Polsce, nocującymi na terenie schroniska w Chwałowicach), 23.08.2017.
5. Spotkanie z mieszkańcami, prace nad wnioskami o ujęcie inwestycji w Chwałowicach w budżetach: gminy, powiatu, MGCK, itp.
6. Dożynki gminne w Piekarach. Przygotowanie wraz z mieszkańcami domku chwałowickiego, wieńca (nagroda za finezję w konkursie gminnym).

07.09.2017

Turniej Sołecki i Dożynki - informacja, podziękowanie

Drodzy Państwo, na Turnieju Sołeckim w Miłoszycach dnia 13.08.2017 nasza drużyna zwyciężyła i otrzymała nagrodę finansową wysokości 700 zł. Zawodnicy (Agnieszka Pawelska, Elżbieta Greszczuk-Zabawka, Rafał Zabawka, Aleksander Dubielewicz) uznali, że przeznaczą nagrodę na organizację tegorocznej zabawy mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. W imieniu wszystkich Chwałowiczan dziękuję bardzo za taki gest.

Podziękowania także dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowania do Dożynek Gminnych - wystawiliśmy atrakcyjne stoisko promujące Chwałowice, nasz wieniec, choć nieduży, uzyskał wyróżnienie za finezję wykonania. Łącznie, zwrot kosztów uzyskany z UMiG za przygotowania do Dożynek wynosi 950 zł i tę kwotę również, w uzgodnieniu z mieszkańcami, przeznaczymy na organizację tegorocznej zabawy dla najmłodszych. Jako sołtys i za to bardzo dziękuję.

05.09.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - lipiec 2017:
1. Zmiany na placu przy sklepie w Chwałowicach, przeniesienie tablicy informacyjnej, skrzynek pocztowych, uporządkowanie terenu.
2. Kolejne spotkanie z zespołem przygotowującym strategię rozwoju naszej wioski.
3. Spotkanie z Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem w sprawie podziału zadań przed dożynkami gminnymi.
4. Organizacja festynu rodzinnego w Chwałowicach, 22.07.2017.
5. Pismo do UMiG, wniosek o ujęcie w budżecie gminy na rok 2018 kompleksowego remontu nawierzchni ul. Szkolnej oraz montażu zaprojektowanego tam wcześniej oświetlenia ulicznego.
6. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 26.07.2017. Tematy główne: organizacja dożynek, budżet obywatelski gminy na rok 2018.

02.08.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - czerwiec 2017:
1. Odkomarzanie, nacisk na UMiG, by oprysk lotniczy objął także Chwałowice. Udało się, oprysk 05.06.2017, 07.06.2017.
2. Szlaban przy ul. Głównej 1, montaż ZGK, organizacja, klucze dostępne w chwałowickim sklepie.
3. Remont dróg gruntowych we wsi, nadzór. Interwencja w spr. trzech odcinków wymagających poprawek. Zgłoszenie dziur w ul. Głównej (Łaziszki) do remontu.
4. Kolejne spotkanie z zespołem przygotowującym strategię rozwoju naszej wioski.
5. Montaż brakujących tablic informacyjnych na trasie biegowej ''Chwałowicka Pętelka''.
6. Nadzór nad pracami melioracyjnymi na terenie Schroniska Szkolnego (wymiana przez Spółki Wodne zdewastowanych drewnianych mostków na przepusty z przyczółkami, oczyszczenie rowu).
7. Charytatywny rajd rowerowy Toyoty z bazą w Chwałowicach, 24.06.2017, pomoc w organizacji imprezy.
8. Udział w Walnym Zebraniu LGD Dobra Widawa. Oleśnica, 27.06.2017.
9. Pismo do UMiG w sprawie finansowania remontu stołów w świetlicy. OdpowiedĽ pozytywna. Pismo do komendanta komisariatu policji w J-L, zgłoszenie organizacji festynu.

03.07.2017

ANR sprzedaje grunty
Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła gotowość sprzedaży trzech działek rolnych w Chwałowicach. Szczegółowe informacje (lokalizacja, cena, prawo pierwokupu, itp.) zostały wywieszone w gablocie przy kasztanie (skrzyżowanie ulic Głównej i Szkolnej).

28.06.2017


Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - maj 2017:
1. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Flagi w Chwałowicach.
2. Pisma do UMiG w sprawach: remont przepustu w rowie melioracyjnym, działki nr 65, 64.
3. Spotkanie z zespołem rozpoczynającym prace nad strategią rozwoju naszej wioski.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 3 terminy w świetlicy od 12 do 15 maja.
5. Odbiór prac melioracyjnych na Przysiółku (Spółki Wodne wymieniły 2 przepusty oraz dokonały konserwacji 665m rowów. Koszt 14.764zł. Dokumenty do wglądu).
6. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 25.05.2017. Temat główny: nowe zarządzenie Burmistrza w spr. gospodarowania świetlicami wiejskimi.
7. Przygotowania do festynu wiejskiego. Termin festynu przeniesiony na 22.07.2017. Zamówione nagłośnienie, katering, atrakcje dla dzieci.
8. Oferta przyłączy do kanalizacji sanitarnej, pisma z ZGK do mieszkańców, spotkania podczas godziny sołeckiej, zebranie z przedstawicielami ZGK i p. Burmistrzem w świetlicy wiejskiej 29.05.2017.

05.06.2017

Dogodne warunki podłączenia do kanalizacji
Drodzy Mieszkańcy. ZGK J-L zaproponował dogodne warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w naszej wsi. Właściciele nieprzyłączonych posesji otrzymali pisma z ofertą - proponuje się w nich m.in. rozbicie opłat za przyłączenie na raty.
Na zwołanym w tym celu zebraniu (świetlica w Chwałowicach, 29.05) przedstawiciel ZGK oraz wiceburmistrz odpowiadali na Państwa pytania związane z przyłączeniem. Podsumowując tę dyskusję:

1. Jeśli Państwa posesja znajduje się przy pasie drogowym, w którym przebiega sieć kanalizacji sanitarnej:
A/ Można skorzystać z zaproponowanej przez ZGK procedury uproszczonej. ZGK zorganizuje całość procesu przyłączenia (zgłoszenie, szkic zamiast projektu, wykonanie, odbiór).
B/ Można wszystkie etapy wykonać samodzielnie, co będzie jednak prawdopodobnie droższe (np. wymagany jest projekt przyłącza, nie szkic).
Co ważne, koszty prac w pasie drogowym w każdym przypadku bierze na siebie ZGK. Państwo opłacacie prace tylko na swojej posesji.

2. Jeśli Państwa ulica nie jest dotąd skanalizowana (konkretnie chodzi o ulice: Cicha, Jastrzębia, Jałowcowa), warto mimo wszystko nie zwlekać ze złożeniem wniosku o przyłączenie do kanalizacji. Na podstawie tych wniosków ZGK ocenia zasadność rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Im więcej wniosków z danej ulicy, tym większa szansa, że nitka kanalizacji do Państwa dotrze.

We wszystkich powyższych przypadkach załatwianie sprawy przyłącza należy rozpocząć od kontaktu z ZGK J-L (ul. Techników 8, tel. 71 318 80 17). Pracownicy działu technicznego sprawdzą konkretną sytuację, podpowiedzą najlepszy sposób podłączenia.

W razie pytań proszę także o telefon do mnie (691 062 926). Pozdrawiam - sołtys.

31.05.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - kwiecień 2017:
1. Montaż gablot informacyjnych na skrzyżowaniach: Główna / Szkolna, Główna / ¦wierkowa.
2. Prace remontowe w otwieranym Chwałowickim Klubie Książki (wraz ze stowarzyszeniem). Oficjalne otwarcie klubu 08.04.2017.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji ''Sprzątanie Chwałowic'' (wraz ze stowarzyszeniem) 08.04.2017.
4. Ustalenia z Powiatowym Zarządem Drogowym, decyzja o budowie chodnika w Chwałowicach na odcinku sklep-cmentarz. Terminy: przetarg 06.2017, realizacja 10.2017. Projekt chodnika do wglądu u sołtysa.
5. Pisma do UMiG w sprawach: progów zwalniających na gminnym odcinku ul. Głównej, odbudowy przepustu nad rowem (ul. Główna 142).
6. Organizacja i przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego 20.04.2017. Tematy m.in: finansowanie aktualizacji strategii odnowy wsi, wybór lidera odnowy wsi.
7. Rozmowy z firmą G.EN GAZ w związku z trwającą oceną opłacalności inwestycji w Chwałowicach. Oficjalne pismo do G.EN GAZ mające na celu przekonanie firmy do inwestowania u nas.
8. Maszt flagowy, przygotowanie do Dnia Flagi w Chwałowicach.

07.05.2017

Na Zebraniu Wiejskim 20 kwietnia 2017 r. wybrano nowego lidera programu ODNOWA WSI w Chwałowicach. Został nim p. Adam Kowal. Lider, wraz z kilkuosobowym zespołem, weĽmie niebawem udział w warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, których celem będzie aktualizacja strategii rozwoju wioski na najbliższe lata.

21.04.2017

Godzina sołecka przeniesiona do schroniska
Drodzy Mieszkańcy, od 12 kwietnia cotygodniowy dyżur sołtysa zostaje przeniesiony do Chwałowickiego Klubu Książki mieszcącego się w schronisku szkolnym przy ul. Szkolnej 4. Zapraszam, jak dotąd, w każdą środę w godz. 19:00 - 20:00.

12.04.2017

Pomoc przy wypełnianiu wniosków na dopłaty
Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniu 19 kwietnia (środa) od godz. 9.00 do ostatniego zainteresowanego, pełnić będzie dyżur pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oławy w sprawie pomocy przy wypełnianiu wniosków na dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Opłaty za wypełnienie wniosków zgodne z cennikiem DODR.

11.04.2017

Budynek zaplecza boiska wielofunkcyjnego
Drodzy Mieszkańcy, zgodnie z OBWIESZCZENIEM Burmistrza Jelcza-Laskowic, wywieszonym na tablicy informacyjnej w Chwałowicach dnia 07.04.2017, została wydana, w dniu 03.04.2017r. decyzja nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalająca na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego, na działce nr 104/2 AM-1 obręb Chwałowice.

Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w decyzją, pok. nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Jelcz, Laskowice ( informacja: tel. 71 381 71 50 ).

08.04.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - marzec 2017:
1. Złożenie w PZD Oława wymaganego pisma, wniosku o montaż progów zwalniających, wraz z sugerowanymi lokalizacjami i oświadczeniami (zgodami) mieszkańców. Rozmowy z p. Wojciechem Drożdżalem o warunkach i terminie montażu progów.
2. Udział w zebraniu zarządu stowarzyszenia 03.03.2017. Ustalenia odnośnie współpracy sołtys-stowarzyszenie przy organizacji najbliższych wydarzeń we wsi.
3. Rozmowy w spr. budowy chodnika na odcinku sklep-cmentarz: Zarząd Powiatu, PZD Oława, spotkanie z p. burmistrzem Romualdem Piórko.
4. Inkaso podatków i opłat za melioracje, 5 terminów w świetlicy od 8 do 15 marca.
5. Spotkanie z p. Dorotą Miś, dyrektorem MGCK J-L, rozmowy w sprawie warunków współfinansowania przez MGCK festynu wiejskiego w Chwałowicach. Informacja zwrotna od p. Doroty Miś o przyznaniu środków na nasz festyn.
6, Inwentaryzacja (wraz ze stowarzyszeniem) drzew przy ul. Głównej, w związku z naszym wnioskiem o ich ochronę.
7. Spotkanie z Radą Sołecką 22.03.2017.
8. Współpraca z p. Waldemarem Chmielewskim, kierownikiem pływalni miejskiej w J-L - przejęcie kluczy do pomieszczenia na parterze Schroniska Szkolnego (przygotowania do otwarcia Chwałowickiego Klubu Książki). Prace remontowe w otwieranym klubie (wraz ze stowarzyszeniem).
9. Przygotowania do akcji Sprzątanie Chwałowic, zgłoszenie do ZGK dzikiego wysypiska śmieci za lasem naprzeciwko cmentarza. Rozmowy mające na celu uniemożliwienie dalszego wywozu odpadów w to miejsce. Spotkanie z p. Mieczysławem Kuriatą (ZGK), rozwiązanie: zamówiony montaż szlabanu na wjeĽdzie na zaśmiecany teren.

03.04.2017

Sadzarka do ziemniaków sprzadana
Ogłoszony przez UMiG przetarg zakończył się sprzedażą sadzarki. Urządzenie zostanie w najbliższych dniach spisane ze stanu majątkowego naszego sołectwa.

23.03.2017

Sadzarka do ziemniaków - przetarg w UMiG
Informuję, że będąca dotąd na stanie naszego sołectwa sadzarka do ziemniaków została wystawiona na sprzedaż. Link do ogłoszenia o przetargu: LINK.

06.03.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - luty 2017:
1. Spotkanie z p. Aleksandrą Marczak (Wydział Ochrony ¦rodowiska UMiG) -– wizytacja drzew na ul. Długiej w związku z naszym wnioskiem o ich ochronę.
2. Wycena sadzarki, spotkanie z rzeczoznawcą UMiG.
3. Wsparcie organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci (główny organizator: Stowarzyszenie) 04.02.2017.
4. Zakup i montaż nowej kuchni gazowej w świetlicy. Wniosek do UMiG o kasację starej, zepsutej kuchenki. Zlecenie napraw hydraulicznych w świetlicy (wymiana przepływowego podgrzewacza wody, itp.).
5. Spotkanie z p. Burmistrzem Bogdanem Szczęśniakiem w spr. dostępu do pomieszczeń Schroniska w Chwałowicach.
6. Organizacja zabawy karnawałowej ''Dziki Zachód'' 11.02.2017.
7. Sprzątanie z mieszkańcami trasy biegu ZIMNAR (''Pętla zabieganych'') i montaż tablic kilometrowych.
8. Nakazy płatnicze (podatki 2017), roznoszenie, także dwa terminy ich odbioru w świetlicy.
9. Udział w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej, 16.02.2017. Ustalenia: Podwyższenie składki członkowskiej w sekcji Chwałowice, zakres prac melioracyjnych w naszej wsi w 2017 r.
10. Udział w zebraniu sołtysów naszej gminy, 21.02.2017. Ustalenia m.in.: strategia rozwoju wsi, rozpoczniemy prace nad przygotowaniem takiego dokumentu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Termin festynu wiejskiego (03.06.2017), itp.
11. Spotkanie z p. Waldemarem Chmielewskim, kierownikiem pływalni miejskiej w J-L w spr. dostępu do pomieszczeń Schroniska w Chwałowicach.

28.02.2017

Budynek zaplecza boiska wielofunkcyjnego
Drodzy Mieszkańcy, zgodnie z OBWIESZCZENIEM Burmistrza Jelcza-Laskowic, wywieszonym na tablicy informacyjnej w Chwałowicach dnia 23.02.2017, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach.
W terminie 14 dni od daty ukazania się tego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi. Tel. 71 381-71-50 lub pok. nr 1 UMiG.

23.02.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - styczeń 2017:
1. Organizacja spotkania opłatkowego i wspólnego kolędowania (zespoły ''Canzonetta'' i chór ''Viva la musica'') - 08.01.2017.
2. Organizacja Zebrania Wiejskiego 10.01.2017 - m.in. przyjęcie sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016.
3. Złożenie pism do p. Burmistrza J-L:
      - wniosku o dostęp do pomieszczeń Schroniska szkolnego w Chwałowicach (m.in. pod przygotowywany przez Stowarzyszenie ''Chwałowicki Klub Książki''). Spotkanie z p. Burmistrzem Piórko w tej sprawie,
      - prośby o naprawę odcinka drogi pod organizowane 11.02.2017 zawody biegowe ZIMNAR,
      - wniosku o zbycie sadzarki do ziemniaków z majątku sołectwa.
4. Przygotowanie i złożenie w UMiG zestawienia finansowego z realizacji programu ''Odnowa Wsi'' w Chwałowicach w roku 2016.
5. Zebranie we wsi i złożenie w UMiG informacji o hodowcach drobiu i ptactwa (w związku z zagrożeniem ptasią grypą).
6. Spotkanie w UMiG i współpraca ze Stowarzyszeniem w przygotowaniu projektu pod finansowanie przez LGD budowy boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach.
7. Wsparcie organizacji przedstawienia ''Chwałowickie Piekiełko'' 29.01.2017.
8. Spotkanie z p. Wojciechem Drożdżalem z Powiatowego Zarządu Drogowego w spr. zgłoszonych wcześniej (w grudniu), m.in. chodnika do cmentarza, progów zwalniających.

31.01.2017

Ptasia grypa
Prośba o zapoznanie się z tekstem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii, dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków:

UMiG z dniem 10-01-2017 wprowadza obowiązkowy spis hodowców drobiu na terenie gminy. Bardzo proszę o pilne przekazanie do sołtysa informacji o posiadanych kurach, kaczkach, gołębiach, itp. Brak zgłoszenia może skutkować problemami przy wypłacaniu ewentualnych odszkodowań za likwidację (o ile do takiej dojdzie) stad.

11.01.2017

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej - grudzień 2016:
1. Organizacja Zebrania Wiejskiego 01.12.2016 (Wybór Rady Sołeckiej, itp.)
2. Zgłoszenie wniosku do p. Burmistrza J-L w sprawie ochrony alei dębów na ul. Długiej w Chwałowicach (konsekwencja podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego 01.12.2016).
3. Zgłoszenie p. Wojciechowi Drożdżalowi (Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie) spraw omawianych na Zebraniu Wiejskim oraz podczas rozmów z mieszkańcami:
         - Chodnik na odcinku sklep - cmentarz, plany budowy,
         - Progi zwalniające - terminy budowy, konieczne uzgodnienia z mieszkańcami,
         - Brakujące krawężniki przy nowym asfalcie na ul. Głównej (odcinek Wrzosowa - Mickiewicza),
         - Barierka ochronna przy asfalcie przy świetlicy i sklepie,
         - Oznakowanie odbicia na Chwałowice na skrzyżowaniu w Laskowicach,
         - Konieczność wycinki starych, chorych topoli przy ul. Szkolnej,
         - Usunięcie góry ziemi przy drodze przy cmentarzu.
4. Spotkanie z p. Krzysztofem Moskalem z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie - ustalenie zasad współpracy.
5. Spotkanie z Radą Sołecką 09.12.2016,
6. Wyposażenie świetlicy (z funduszu sołeckiego) w szafkę wiszącą chroniącą będący na stanie świetlicy telewizor. Zlecenie montażu zamków w szafkach kuchennych w świetlicy (co ma ułatwić wydawanie i odbiór naczyń osobom wynajmującym).
7. Organizacja zabawy mikołajkowej dla 80 dzieci w Chwałowicach (04.12.2016).

31.12.2016

15 grudnia upływa termin składania przez sołectwa do UMiG faktur dot. wydatków z Funduszu Sołeckiego 2016. Na ten moment wykonanie w naszym przypadku wynosi 95,5%. Szczegóły w zakładce ''Fundusz sołecki'' w menu po lewej stronie.
W pozycji dot. wydatków na świetlicę pozostanie do końca roku niewykorzystana kwota ok. 500 zł na poczet ewentualnych faktur (za media), które mogą wpłynąć do UMiG w ostatnich dniach grudnia.

14.12.2016

Na Zebraniu Wiejskim 1 grudnia 2016 r. wybrano nowy skład Rady Sołeckiej Chwałowic:
       - Eugenia Boruń,
       - Aleksander Dubielewicz,
       - Magdalena Kowal,
       - Magdalena Moska,
       - Piotr Sołowiej,
       - Maciej Stępniewski,
       - Iwona Szczerba.

Rada Sołecka zebrała się 9 grudnia 2016 r. i wybrała swojego przewodniczącego: p. Aleksandra Dubielewicza.

10.12.2016

Kontakt z nowym Sołtysem - Drodzy Państwo, jako nowy Sołtys jestem do Państwa dyspozycji pod wskazanym po lewej stronie numerem telefonu, na bieżąco sprawdzam też sołecką skrzynkę mailową.
Godziny sołeckie - dodatkowo zapraszam w każdą środę w godzinach 19:00 - 20:00 do świetlicy wiejskiej przy sklepie. [zmiana: 0d 12 kwietnia 2017 r. godziny sołeckie odbywają się w Chwałowickim Klubie Książki na terenie schroniska szkolnego, ul. Szkolna 4].

15.11.2016

Podatek rolny - Informuję, że w IV kwartale 2016 r. inkasentem podatku rolnego pozostaje p. Janina Sypek. Prośba o osobisty kontakt z byłą Panią Sołtys.

14.11.2016