Majątek sołectwa Chwałowice

15.11.2016 r. po zmianie Sołtysa w Chwałowicach, nastąpiło protokolarne przekazanie składników majątkowych sołectwa. Aktualny wykaz składników majątkowych pochodził z Działu Księgowości UMiG Jelcz-Laskowice:
W okresie od 11.2016 do 11.2019 ze stanu majątkowego sołectwa spisano między innymi sadzarkę do ziemniaków (sprzedana przez UMiG), grzejniki konwektorowe ze świetlicy (uszkodzone). Do spisu dołączono natomiast wszelki dobytek nabywany w ramach Funduszu Sołeckiego i nie tylko: urządzenia klimatyzacyjne w świetlicy, wyposażenie typu warnik, patelnia gazowa, itp, także generator prądotwórczy, pompa do wody, ławostoły, elementy nowego placu zabaw przy schronisku, itp.


21.11.2019 r. Komisja Urzędu Miasta i Gminy J-L przeprowadziła inwentaryzację majątku sołeckiego Chwałowic. Stwierdzono stan zgodny z posiadaną dokumentacją.